Sökning: "Effective dose"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Effective dose.

 1. 1. Urea för kontroll av hästens små blodmaskar : effekter på kläckning och larvutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karin Klensmeden; [2020]
  Nyckelord :blodmask; häst; parasiter; urea; strongylider; ägg; kläckning;

  Sammanfattning : Små blodmaskar, cyathostominer, är en grupp av endoparasiter som förekommer hos så gott som alla hästar. Vanligtvis orsakar detta inte några symptom, men i vissa fall kan det leda till kolik, avmagring, och diarréer, ibland med dödlig utgång. Blodmaskar har en direkt livscykel, där äggen kommer ut på betet i träcken. LÄS MER

 2. 2. Strålskydd för nuklearmedicinsk personal som jobbar med Tc-99m: vikten av att använda blyförkläde, sprutskydd och distansverktyg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Katja Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Effective dose; Equivalent dose; Lead apron; Radiation dose; Radiation protection; Technetium-99m;

  Sammanfattning : Inom nuklearmedicin exponeras personal dagligen för joniserande strålning. Det kan vara både i form av en öppen strålkälla vid uppdrag av radiofarmaka och vid bildtagning där personalen hjälper och ger stöd till patienten som blivit injicerad. LÄS MER

 3. 3. Correlated Structure-Property Investigation of Ultrathin InAs Nanowires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Linnea Suomenniemi; [2019]
  Nyckelord :Nanowires; InAs; epitaxy; MBE; Photo luminescence; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : III-V semiconductors are a profound part of the optoelectronics industry and new developments in alloy compositions and architectures are constantly emerging. Lowdimensional semiconductors, such as nanowires (NWs) have shown to have improved characteristics in certain areas such as enhanced light absorption and can furthermore be integrated on Silicon (Si) plattforms and are thus predicted to be a key component in future nanoelectronic and nanophotonic applications and devices. LÄS MER

 4. 4. Efficacy of silver nanoparticles against rice blast disease and farmers perception about its management in Bangladesh

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Rumana Akter; [2019]
  Nyckelord :rice; blast disease; management; mycelial growth; silver nanoparticles;

  Sammanfattning : Rice blast caused by Magnaporthe grisea is one of the major and recurrent threats for sustainable rice production in Bangladesh. To mitigate this problem, the current study was aimed to investigate the efficacy of silver nanoparticles against rice blast disease and farmers’ perception or knowledge about rice blast disease management in Bangladesh. LÄS MER

 5. 5. Biotillgänglighet för buprenorfin efter subkutan administrering till kanin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :kanin; buprenorfin; smärtlindring; analgesi; subkutan; intravenös; biotillgänglighet; farmakokinetik;

  Sammanfattning : Kaniner är både populära sällskapsdjur och används ofta experimentellt inom forskning. Kaniner kan behöva genomgå kirurgiska ingrepp och effektiv postoperativ smärtlindring är nödvändig för att upprätthålla god djurvälfärd. LÄS MER