Sökning: "Effective teams"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Effective teams.

 1. 1. Machine Learning Techniques To Analyze Operator’s Behavior

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sai Srivatsava Manchala; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Supervised learning; Neural networks; Airline disruptions; Schedule recovery;

  Sammanfattning : Background: With savvier management teams, airlines are becoming more stable, more productive, and more profitable. The problems plaguing the aviation industry, however, have not gone away and have become more complicated instead. Schedule recovery is the process of recovery from these issues (also known as operating disturbances). LÄS MER

 2. 2. För patienternas bästa, men hur blev det för oss? : Vårdsamordning och sjuksköterskors arbetsmiljö, en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karen Leyton; Lisa Wretmo; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; enkätundersökning; sjuksköterska; vårdsamordning; WEMS; Work environment; questionnaire survey; nurse; care coordination; WEMS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som behöver ha sin vård samordnad ökar i takt med att befolkningen blir äldre. De har ofta komplicerade vård- och omsorgsbehov som kräver att olika aktörer samverkar. För vårdpersonal innebär detta högre krav på effektivitet för att uppnå tillfredsställande arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Teamarbete runt kvinnan och med kvinnan

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Stålhammar; Josefine Siösteen; [2019-07-03]
  Nyckelord :teamarbete; samarbete; god vård; förlossning; barnmorska; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: High quality of care is necessary for improving health care outcomes. To achieve quality of care, health care providers need to provide person-centerd-care. Through working in multi professional teams, having the woman at the center, enables provision of care with high quality and with less complications for mother and child. LÄS MER

 4. 4. TEAM DEVELOPMENT The influence of using a team development program on team cooperation and performance: Perspectives from team leaders

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Elfversson; [2019-02-12]
  Nyckelord :Team development; Teambuilding; Effective teams; High Performing teams; Team cognition; Integrative Model of Group Development; Group Development Questionnaire; GDQ;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of this study is to investigate the outcomes of an internal team development program from the perspective of team leaders in a global company based in Sweden. The focus is on how their team´s cooperation and performance developed after the program. LÄS MER

 5. 5. Agil organisationsstruktur i ett globalt storbolag under förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Tolf; [2019]
  Nyckelord :Agilitet; Organisation; Förändringsprocess; Organisationsförändring; Agilt förhållningssätt; Agil metod; Scrum Master; Tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Agil organisering blir allt vanligare i arbetslivet och bland organisationer i varierade branscher i takt med ökad tilltro till och användning av informations- och kommunikationsteknologi. Dock saknas kunskap om hur medarbetarna upplever den agila organisationsstrukturen. LÄS MER