Sökning: "Effekthemtagning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Effekthemtagning.

 1. 1. NYTTOREALISERING I OFFENTLIG SEKTOR Incitament och hinder vid arbete med nyttor i IT-projekt

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Herlet Zachrisson; Niklas Jönsson; [2019-08-07]
  Nyckelord :Nyttor; Effekt; Effekthemtagning; Utvärdering; Offentlig verksamhet; Hinder; Incitament;

  Sammanfattning : Through benefits realization organizations can work to easier implement their IT-projects and realize goals by focusing on the underlying benefits. Many IT-projects carried out today do not reach their full scope or alternatively fail completely in their implementations, something that is certainly true for the public sector. LÄS MER

 2. 2. Lean Product Development för små och medelstora företag : En projektmodell för produktutveckling

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Jasmine Minell; [2015]
  Nyckelord :Project model; Lean; Lean Product Development; product development; and small and medium sized enterprises; Projektmodell; Lean; Lean Product Development; produktutveckling; och små och medelstora företag;

  Sammanfattning : I dagsläget är det svårt för företag att behålla en stark marknadsposition och utmaningen ligger dels i att regelbundet presentera nya produkter på marknaden och ständigt skapa nya innovationer. Genom att använda sig av Lean Product Development i produktutvecklingsprocessen kan företagen anta utmaningen. LÄS MER