Sökning: "Effektiv Produktionsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Effektiv Produktionsplanering.

 1. 1. 4D-simulering som verktyg för tillämpning vid produktionsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Richard Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :4D-simulering; BIM-modell; produktionstidplan; lean construction; Last Planner System;

  Sammanfattning : Produktionsplanering i ett projekt kan vara komplicerat eftersom den ofta inkluderar många aktiviteter som är beroende av varandra med många olika aktörer. Ett framgångsrikt projekt kännetecknas av en effektiv produktionsplanering där man styr och driver projekten med en exakt planering. LÄS MER

 2. 2. Optimization of Batch Sizes : A simulation based study on how equally sized batches affect production planning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Elin Hjertqvist; Östman Malin; [2017]
  Nyckelord :Optimization; batch; leveling; simulation;

  Sammanfattning : Volvo Trucks is one of the world’s largest truck manufacturers, with a cab production plant located in Umeå, Sweden. The variation in batch sizes of the different components causes variation in the length of the production plan of subparts, and thus variation in production lead times. LÄS MER

 3. 3. Fördjupad värdeflödesanalys vid Entrematic AB - En studie som innefattar analys av nutida tillstånd samt tar fram en design av ett förslag till ett förbättrat framtida tillstånd vid ett företag som tillverkar industriportar

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Johanna Laussen; Jenny Pettersen; [2017]
  Nyckelord :värdeflöde; informationsflöde; lean produktion; förbättringsarbete; utjämnad produktion.;

  Sammanfattning : E2017:054, Vid Entrematic AB i Torslanda har man påbörjat och slutfört många process- ochflödesförbättringar i produktion men man har inte en helhetsbild över strategier ochlångsiktiga mål. Detta beror på att man inte utfört någon visuell och tydlig kartläggningav nuläget i fabriken. LÄS MER

 4. 4. Value stream mapping of the grinding process in the manufacturing of steel products

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Linus Emanuelsson; Erik Folker; [2017]
  Nyckelord :värdeflödeskartläggning; planering; stålindustri; tidsstudie;

  Sammanfattning : Till följd av en långvarig nedåtgående trend för den europeiska stålindustrin har stålbolagens behov av en effektiv logistik, med därtill kopplade kostnadsbesparingar, ökat. För att kunna förbättra sin interna logistik krävs att företag kan planera sin produktion väl samtidigt som resurser utnyttjas så effektivt som möjligt, med minimalt slöseri. LÄS MER

 5. 5. Production Planning and Control in an Ambulatory Care Service Provider in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :CARL THELIN; PETER WALLANDER; [2015]
  Nyckelord :Production planning and control; operations management; healthcare; ambulatory care services; radiology; Produktionsplanering och kontroll; operations management; sjukvård; ambulant vårdgivare; röntgen;

  Sammanfattning : Sjukvården i Sverige står inför flertalet stora utmaningar i dag. Med en växande och åldrande befolkning ökar vårdbehovet i både komplexitet och volym. Samtidigt är resurserna begränsade vilket leder till att sjukvården måste bli mer effektiv i sitt vårderbjudande. LÄS MER