Sökning: "Effektiv kommunikation i kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Effektiv kommunikation i kommun.

 1. 1. Ledarskap - Nu på Digital nivå : En studie om hur digital kommunikation bör utformas för att organisationer ska bli mer effektiva och ha ett bra kommunikationsflöde med mindre informationsbortfall.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Maximilian Adamsson; Pontus Enehöjd; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digital kommunikation är idag självklart för de allra flesta människor, alla kommunicerar digitalt via olika sorters enheter och kanaler. Dock kommer den digitala kommunikationen i väldigt många olika former så kan det ibland bli svårt och komplext för alla att hantera denna sorts kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Standardisering av processer vid fastighetsbyggen : En kvalitativ fallstudie om en standardisering av processer kan förbättra hanteringen och lagerhållningen av material i stora fastighetsbyggen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emil Karlsson; Filip Norman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggprojekt är i de flesta fall komplexa projekt där flera företag försöker samarbeta för att skapa en så god och effektiv arbetsplats som möjligt. När byggprojekt även i de flesta fall utförs på en begränsad yta så uppstår än fler utmaningar på grund av behovet att inneha rätt material, på rätt plats, vid rätt tid. LÄS MER

 3. 3. Ett sätt att utveckla elevers muntliga kommunikationsförmåga i engelska i årskurs 1 : en Toisto-inspirerad metod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Marja Liljansalo; [2020]
  Nyckelord :English; language learning; oral communication skills; Toisto-inspired method; engelska; kvasiexperiment; muntlig kommunikationsförmåga; språkinlärning; Toisto-inspirerad metod;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utprova en Toisto-inspirerad metod i engelska undervisning i årskurs 1. För att uppnå syftet formulerades två frågeställningarna: Hur effektiv är den Toisto-inspirerade metoden i utvecklingen av elevers muntliga kommunikationsförmåga i engelska i årskurs 1? Hur påverkar användningen av en Toisto-inspirerad metod elevers upplevelse av att lyssna, förstå och tala engelska i årskurs 1? Studien genomfördes som en kvantitativ undersökning av en kvasiexperimentell forskningsdesign inklusive för- och eftertest och upplevelseenkät. LÄS MER

 4. 4. Lantmäterimyndighetens bidrag i planprocessen för en mer effektiv genomförandeprocess : Fallstudie för Norrköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Isabelle Vestlund; [2020]
  Nyckelord :lantmäterimyndighet; planprocess; fastighetsbildning; Norrköping;

  Sammanfattning : När nya detaljplaner tas fram ska lantmäterimyndigheten agera som samrådspartner. Detaljplaneprocessen och efterföljande genomförandeprocess har emellertid fått kritik för att vara ineffektiv. LÄS MER

 5. 5. Tidig dialog vid detaljplanering : Mindre kommuners möjligheter att föra en effektiv dialog med exploatörer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Emil Höjenfält; Niklas Larsson; [2019]
  Nyckelord :Tidig dialog; Detaljplan; Detaljplaneprocessen; Mindre kommuner;

  Sammanfattning : In Sweden a requirement for a zoning plan is a must before any construction of larger scale can take place. The process leading up to a zoning plan has been criticized for being both time consuming and often leading to complications between the developer and municipality. LÄS MER