Sökning: "Effektiva marknads hypotesen"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Effektiva marknads hypotesen.

 1. 1. Agent saknas : En studie av marknadens reaktion när verkställande direktörens ersätts

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diyar Tasar; Rami Dyab; [2018]
  Nyckelord :change of CEO; Event study; Efficient Market Hypothesis; Abnormal Return; VD-byten; Eventstudie; Effektiva marknads hypotesen; Avvikande avkastning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur aktiekursen reagerar när bolag offentliggör information angående ett VD-byte. Studien undersöker både frivilliga uppsägningar och avsked av VD:n på bolag noterade på Stockholmsbörsen mellan år 2011 och 2018. LÄS MER

 2. 2. Rationalitet vid Nasdaq OMX : En beteendefinansiell studie av vädrets samband med utfall vid handel och vad detta implikerar för effektiviteten på marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anton Lundström; [2017]
  Nyckelord :behavior finance; marknadseffektivitet; temperatur; lufttryck; rationalitet;

  Sammanfattning : Marknadseffektivitet är ett ämne som alltsedan Fama(1970)definierade sineffektiva marknadshypotes debatterats inom den finansiella teorin. Denna teori åsidosätter helt att externa faktorer kan ha en tillräcklig påverkan på hur marknaden fungerar till fördel för finansiell information som finns tillgänglig vid marknaden genom att tillräckligt stor andel av dess aktörer agerar rationellt. LÄS MER

 3. 3. Etiska Index : Vad är priset på ett gott samvete?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Patrik Tuvinger; Tomas Sobka; [2016]
  Nyckelord :Effektiva marknads hypotesen; Modern portföljteori; etiska placeringar; Sharpekvot; Jensens alpha; Modigliani-Modigliani M2 ; Beta; Tracking Error Aktiv risk; riskjusterad avkastning; excess return; Standardavvikelse; t-test; SRI; ESG; CSR; negativ screening; positiv screening.;

  Sammanfattning : Aim:The purpose of this study is to investigate whether an investor will have to s acrifice their expectations of return by investing in a responsible way. Theory: The thesis is based on the efficient market hypothesis through the modern portfolio theory to make it possible to test whether the investor will have to sacrifice return after taking into account of the risk. LÄS MER

 4. 4. Mimicking the insider : A study in the Swedish bank sector

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Andreas Lindqvist; [2012]
  Nyckelord :Insider; Outsider; Insider trading; Mimic; Bank; Efficient Market Hypothesis; Abnormal Return; Insynsperson; Utomstående; Insynshandel; Imitera; Bank; Effektiva Marknads Hypotesen; Överavkastning;

  Sammanfattning : Background: Achieving an abnormal return on your investment is something investors are trying to achieve. A lot of attempts have been made to try and find an investment strategy that always generates abnormal returns, although none has been proven to be absolute. LÄS MER

 5. 5. Uppdagande av barnarbete, hur påverkas aktiekursen? : En eventstudie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Asmar Ghaderi Azar; Mattias Tuvelid; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SyfteVårt syfte med denna studie är att redogöra för huruvida aktiekur-sen påverkas då ett företag utnyttjar barnarbete. Vidare vill vi ock-så visa vad som kan förklara denna påverkan, att kunna tolka och förstå de eventuella sambanden, för att sedan kunna ge en djupare förklaring. LÄS MER