Sökning: "Effektiva marknads hypotesen"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Effektiva marknads hypotesen.

 1. 1. Den Magiska Formeln : En studie om magiska formeln och effekterna av olika portföljstorlekar på avkastningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Johansson; Douglas Werner; [2020]
  Nyckelord :Investeringsstrategier; Magiska formeln; Effektiva marknads hypotesen; OMXSPI; Sharpe kvot; Treynors kvot; Jensens alfa.;

  Sammanfattning : This study will investigate how Joel Greenblatts magic formula has performed on the Swedish stock market compared to the OMXSPI index. The study will also investigate how different portfolio sizes when using the magic formula will perform in a risk perspective to see if it has been more rewardable to take more risk. .. LÄS MER

 2. 2. Hållbart ESG-sparande: Investmentbolag vs fonder : en komparativ studie mellan investmentbolag och fonder inom ESG

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Marin Smoljan; Jonatan Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Investmentbolag; fonder; sharpekvot; Treynors kvot; effektiva marknads hypotesen; modern portföljvalsteori; ESG;

  Sammanfattning : Gällande den drastiska ökningen av hållbarhetens popularitet i samhället, har denna uppsats lagt en fot i ämnet. Uppsatsens syfte är att undersöka skillnader i avkastning i förhållande till tagen risk mellan sparformerna investmentbolag och fonder. Sparformerna har även kategoriserats i olika ESG-kategorier; hög, låg och obefintlig. LÄS MER

 3. 3. Är aktivt förvaltade fonder en fallskärm vid nedgång? : En studie om svenska aktivt förvaltade fonders riskjusterade avkastning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Mitander; Ruben Kuritzén; [2020]
  Nyckelord :Ekonomi; beta; aktiv förvaltning; index; riskjusterad avkastning;

  Sammanfattning : I Sverige har fonder länge varit en populär sparform, där åtta av tio svenskar investerat i fonder. Det råder dock oklarheter när det kommer till vilken form av fonder som är bäst att investera i om man söker hög avkastning. LÄS MER

 4. 4. Effekten av svenska storbankernas köprekommendationer : En kvantitativ studie baserad på storbankernas köprekommendationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Natanael Tekeste; Saymon Sulaka; [2020]
  Nyckelord :Stock recommendations; price pressure; Efficient markets hypothesis; Aktierekommendationer; effektiva marknads hypotesen; prispress hypotesen;

  Sammanfattning : The primary purpose of this paper is to analyse the effect of the market reaction to stock recommendations published by Swedish banks. The market price reactions will also be compared to the OMXSPI index to analyse if it is possible to earn higher returns by following the recommendations. LÄS MER

 5. 5. Agent saknas : En studie av marknadens reaktion när verkställande direktörens ersätts

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diyar Tasar; Rami Dyab; [2018]
  Nyckelord :change of CEO; Event study; Efficient Market Hypothesis; Abnormal Return; VD-byten; Eventstudie; Effektiva marknads hypotesen; Avvikande avkastning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur aktiekursen reagerar när bolag offentliggör information angående ett VD-byte. Studien undersöker både frivilliga uppsägningar och avsked av VD:n på bolag noterade på Stockholmsbörsen mellan år 2011 och 2018. LÄS MER