Sökning: "Effektivare offentlig upphandling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Effektivare offentlig upphandling.

 1. 1. E-fakturans inverkan på inköpsuppföljning : En jämförande studie av tre kommuner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Josefine Nordh; [2018]
  Nyckelord :Elektronisk faktura; E-faktura; Electronic Data Interchange; EDI; Framgångsfaktorer; Nyttofaktorer; Inköpsuppföljning; Avtalstrohet; Upphandling; Offentlig Sektor.;

  Sammanfattning : Inom offentlig sektor i Sverige finns stora brister vid inköp- och avtalsuppföljning. Det är vanligt att inköp sker utanför ramavtal och det kan bero på att myndigheter saknar ett digitaliserat system för uppföljning. LÄS MER

 2. 2. Incitament i upphandling för att främja leverantörsutveckling i bygg- och anläggningsbranschen : En fallstudie vid en statlig myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Johansson; Amanda Westerlund; [2017]
  Nyckelord :Supplier development; supplier performance management; incentives and bonuses; procurement; supplier relations; Leverantörsutveckling; leverantörsuppföljning; incitament och bonus; upphandling; leverantörsrelationer;

  Sammanfattning : En väl fungerande offentlig upphandling är avgörande för att klara de förändringar som vår omvärld står inför. Konkurrensen och effektiviteten inom bygg- och anläggningsbranschen beskrivs ofta som lägre än i andra branscher. LÄS MER

 3. 3. Effektivare offentliga läkemedelsupphandlingar : identifiering av problem och potentiella lösningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Ekwall; Filip Björkman; [2015]
  Nyckelord :Problem finding and problem solving; Offentlig upphandling; Effektivare offentlig upphandling; Upphandling av läkemedel;

  Sammanfattning : Effektivare offentliga upphandlingar kan enligt tidigare forskning innebära stora möjligheter till besparingar för det svenska samhället. Upphandling av läkemedel till slutenvården är ett område som många aktörer identifierat som problematiskt. LÄS MER

 4. 4. Överprö̈vning av offentlig upphandling : En studie av rättsmedelsdirektivets tillämplighet i svenskt upphandlingsförfarande och problematiken avseende distinktionen mellan civilrätt och förvaltningsprocess

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lisa Sommarström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis sets out to present the Swedish regulations of the review procedure of public procurement and their applicability in accordance to Directive 2007/66/EC of the European parliament and of the council of 11 December 2007 amending Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC with regard to improving the effectiveness of review procedures concerning the award of public contracts (the Remedies Directive). The regulations and principles of the tender procedure are based on the European Union legislation. LÄS MER

 5. 5. Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor : En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Daniel Blomqvist; David Lundsjö; [2013]
  Nyckelord :e-tjänst; e-förvaltning; offentlig sektor; upphandling; införande; mobila e-tjänster; elektroniska tjänster; offentliga e-tjänster;

  Sammanfattning : Offentliga e-tjänster ska syfta till att förenkla ärenden, för verksamheten, men framförallt för dess användare. Det finns dock offentliga e-tjänster efter vars införande denna effektivisering inte skett. LÄS MER