Sökning: "Effektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 1153 uppsatser innehållade ordet Effektivisering.

 1. 1. Klipp dig och skaffa dig ett socialt kontaktnätverk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Maja Janson; Ellen Lefebvre; [2020]
  Nyckelord :arbetsmarknad; rekryteringsprocess; filmarbetare; digital plattform; sociala kontaktnätverk; effektivisering; filmbranschen; tv-branschen; projektarbete; användarbehov;

  Sammanfattning : Studien undersöker rekryteringsprocessen inom film- och tv-branschen samt digitala plattformar. Syftet är att skapa förståelse för vilka behov yrkesverksamma filmarbetare har vid användning av en ny digital plattform för att effektivisera rekryteringsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av ett materialflöde inför en kapacitetshöjning : En fallstudie genomförd på Scania Ferruform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Bergquist; Axel Haapalahti; [2020]
  Nyckelord :Logistik; Automatisering; Lean Production; Lager;

  Sammanfattning : Teknologiska framsteg ökar trycket på organisationer att ständigt förbättra sig för att möta kundens förväntningar. Ur ett helhetsperspektiv är logistiken en central del för en organisations konkurrenskraftighet på marknaden genom skapandet av effektivare flöden. LÄS MER

 3. 3. Reducering av slöserier och problem i Scanias boxförrådsprocess : En fallstudie av ett förråd på Scania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Svensson; Oscar Karlsson; Oskar Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; effektivisering; materialhantering; lageroptimering; muda; förråd; processkartläggning; lager;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Denna studie handlar om ett boxförråd på Scanias hyttfabrik i Oskarshamn. Studien grundades sig i ett uppdrag från en logistikutvecklare på Scania. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av monteringslina : Släpvagnsmontering hos Brenderup Group AB

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Sebastian Landin; Philip Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Produktionsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Intelligent hydropower : Making hydropower more efficient by utilizing machine learning for inflow forecasting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jakob Claesson; Sam Molavi; [2020]
  Nyckelord :machine learning; inflow forecasting; hydropower; HBV model; maskininlärning; tillrinningsprognostisering; vattenkraft; HBV-modell;

  Sammanfattning : Inflow forecasting is important when planning the use of water in a hydropower plant. The process of making forecasts is characterized by using knowledge from previous events and occurrences to make predictions about the future. Traditionally, inflow is predicted using hydrological models. LÄS MER