Sökning: "Effektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 1390 uppsatser innehållade ordet Effektivisering.

 1. 1. Effektivisering av värdeflödet på ett producerande SME-företag

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Albin Nyström; William Randahl; [2022]
  Nyckelord :Lean production; Värdeflöde; Värdeflödesanalys; Cykeltid; Ställtid; Ledtid; Slöserier; SMED; 5S; SME-företag;

  Sammanfattning : Producerande företag har utvecklats enormt de senaste decennierna. Det har gåttfrån att vara ett lokalt sågverk till att använda högteknologiska robotar.Globaliseringen har gjort att konkurrenssituationen blivit allt mer komplex ochsträng. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering vid modellering av moduler med grupper och länkar i Revit

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Isac Thulin; [2022]
  Nyckelord :revit; agaça; moduler; effektivisering;

  Sammanfattning : In the construction industry there are different methods to manufacture a building. An effective method is to produce a modular building. In the making of modular houses, the module is built in a factory along with the building elements. Fixed furnishing and appliances are also completed in the factory. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av incidenthantering genom simulation : En fallstudie om hur simulationsbaserad processanalys kan nyttjas för utveckling av processen för incidenthantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Grape; [2022]
  Nyckelord :Business process management BPM ; simulation; incidenthantering; nyckeltal; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet har historiskt legat i den digitala utvecklingens kölvatten. Delvis på grund av ett lägre intresse för effektivisering och lönsamhet, men också på grund av dess komplexitet i form av storlek, politiska förutsättningar och regulatoriska ramar. LÄS MER

 4. 4. State of the Art inom batteriproduktion

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Diego Monteza; Vitalijs Sakelis; [2022]
  Nyckelord :Battery production; Battery manufacturing; Battery; Environment; Lithium; Cobalt; Streamlining; Electric cars; Batteriproduktion; Batteritillverkning; Batteri; Miljö; Litium; Kobolt; Effektivisering; Elbil;

  Sammanfattning : Denna State of The Art rapport handlar om den senaste elbilsbatteritekniken, batteritillverkning för elbilar, och miljöpåverkan av batterier. Inom elbils batteriteknik förklaras hur dagens batterityper ser ut när det kommer till den kemiska sammansättningen och förklaring på varför de batterityperna är aktuella nu och vilka batterityper som troligtvis blir aktuella i framtiden. LÄS MER

 5. 5. Effektiviseringsmöjligheter vid addering av ett externt lager : En fallstudie av LKAB:s framtida process för distribution av järnsvamp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linda Landström; [2022]
  Nyckelord :Järnsvamp; externt lager; distributionsflöde; effektivisering;

  Sammanfattning : Vid ökad konkurrens mellan företag utgör snabba leveranstider till kunderna en konkurrensfördel och detta ställer krav på ett effektivt flöde från färdig produkt till slutkund. En lösning som möjliggör snabba leveranser är att placera lager nära slutkunder, speciellt om kunderna är placerade med långt avstånd från produktionsfaciliteten. LÄS MER