Sökning: "Effektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 4199 uppsatser innehållade ordet Effektivitet.

 1. 1. Den moderna organisationen i en föränderlig miljö - En kvalitativ fallstudie av ett förändringsarbete i en svensk nischbank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Tornée; Ebba Öberg; [2024-02-13]
  Nyckelord :Förändringsarbete; vision; strategiutveckling; nischbank; externa drivkrafter; molnet; konkurrens; utmaningar;

  Sammanfattning : I en tid där samhället ständigt förändras och utvecklas har banksektorn fått möta nya krav och förväntningar från marknaden. Efterfrågan på digitala lösningar, tekniska innovationer och nya kundbeteenden är saker svenska banker behövt anpassa sig till under senare år. LÄS MER

 2. 2. Analyzing the Effects of Virtualization on Cloud Platform Performance

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Författare :Gaylord Kaya; [2024]
  Nyckelord :hypervisor; container; virtualization; cloud computing; hypervisor; container; virtualization; cloud computing;

  Sammanfattning : Denna avhandling utforskar den komplexa interaktionen mellan virtualiseringstekniker och prestanda för molnapplikationer. Genom att utvärdera hypervisor- och containerbaserade metoder skapar vi en teoretisk grund för att förstå rollen för virtualisering i modern molnbaserad miljö. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder som syftar till att minska ofrivillig ensamhet hos äldre i ordinärt boende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Renner; Elin Holmberg; [2024]
  Nyckelord :Elderly; Involuntary loneliness; Nurses; Nursing interventions; Ordinary housing; Ofrivillig ensamhet; Omvårdnadsåtgärder; Ordinärt boende; Sjuksköterskans roll; Äldre människor;

  Sammanfattning : Bakgrund I takt med att den äldre befolkningen ökar, ökar även antalet äldre över 65 år som upplever ensamhet. Idag anses ofrivillig ensamhet utgöra ett folkhälsoproblem med bland annat en ökad dödlighet hos de drabbade. LÄS MER

 4. 4. Optimizing Flight Ranking:A Machine Learning Approach : Applying Machine Learning to Upgrade Flight Sorting and User Experience

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Habib Jabeli; [2024]
  Nyckelord :Machine Learning; Flight Comparison; Flygresor.se; Neural Networks; Flight Ranking; Random Forest; XGBoost;

  Sammanfattning : Flygresor.se, a leading flight comparison platform, uses machine learning to rankflights based on their likelihood of being clicked. The main goal of this project was toimprove this flight sorting to obtain a better user experience. The platform's existingmodel is based on a neural network approach and a limited set of features. LÄS MER

 5. 5. Effekten av AI på den digitala personaliserade marknadsföringen: möjligheter och utmaningar : En kvalitativ studie kring hur AI påverkar den digitala personaliserade marknadsföringen ur ett företagsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sophie Lindström; Julia Blomqvist; Julia Köhl; [2024]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; Personaliserad marknadsföring; CRM; Köpprocess; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2024-01-11  Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp   Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet   Författare: Julia Blomqvist                 Julia Köhl                           Sophie Lindström                            02/04/16                         97/07/16                                  00/06/10  Titel: Effekten av AI på den digitala personaliserade marknadsföringen: möjligheter och utmaningar. - En studie kring hur AI påverkar den digitala personaliserade marknadsföringen ur ett företagsperspektiv. LÄS MER