Sökning: "Effektivitetsrevision"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Effektivitetsrevision.

 1. 1. Effektivitetsrevision - Begränsat eller utökat samhällsuppdrag

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Per Almqvist; [2022-01-24]
  Nyckelord :Effektivitetsrevision; ANT; Översättningsprocess; VFM-revision;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att, utifrån ett actor-network theory perspektiv, åskådliggöra utvecklingen av den svenska effektivitetsrevisionens innehåll, roll och genom- slag från grundandet 2003 till 2021. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är actor-network theory (ANT) perspektivet. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering inom revisionsyrket : En kvalitativ studie om hur effektivitet och kvalitet har förändrats i samband med digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Blerta Balaj; Fariba Mohammedian; [2018]
  Nyckelord :Digitization; audit; information technology; efficiency audit; quality audit; Digitalisering; revision; informationsteknologi; effektivitetsrevision; revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Date:                        2018-06-04 Level:                       Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution:              School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:                   Blerta Balaj                                   Fariba Mohammedian                              Title:                        Digitization in the audit profession                                                                 – A qualitative study on how efficiency and quality have changed in                                                                       connection with digitization Tutor:                      Staffan Boström Keywords:              Digitization, audit, information technology, efficiency audit, quality audit Research questions:               What strengths and weaknesses result from the development of digitization within                                 the audit profession?                                 What possibilities does digitization bring within the audit profession? Purpose:                  The purpose of the study is to examine the impact of digitization on the audit                                 profession. Specifically, it is investigated how the efficiency and quality of audit                                 has changed in connection with digitization. LÄS MER