Sökning: "Effektivt lager"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Effektivt lager.

 1. 1. Effektivisering av materialförsörjningsprocessen av förbrukningsmaterial inom sjukvården - En fallstudie på vårdavdelning 351, Östra sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Elovsson Hentschel; Amanda Jordestedt; [2019-08-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Patientflödet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är idag större än någonsin och de behandlar allt fler och sjukare patienter. De står inför stora utmaningar att nyttja de befintliga resurserna på ett mer effektivt sätt för att möta det ökade patientflödet och skapa värde för patienterna. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av godsflöden i terminalen : En fallstudie på Postnord AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Timur Khadizov; [2019]
  Nyckelord :Third party logistics 3PL ; warehouse; terminal layout; logistic costs; prioritization; lean; shortcomings; waste; challenges; flow of goods; cross-docking; Tredjepartslogistik 3PL ; lager; terminallayout; logistikkostnader; prioritering; lean; brister; slöseri; utmaningar; godsflöde; cross-docking;

  Sammanfattning : Background: Many processes play a critical role in making non-manufacturing operations work as optimal as possible. One of these processes that is an important part of these activities is the goods flow process. If this process does not function effectively, this can affect the entire business, which in turn will lead to huge costs and lead times. LÄS MER

 3. 3. Nonlinear Approximative Explicit Model Predictive Control Through Neural Networks : Characterizing Architectures and Training Behavior

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tobias Bolin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Model predictive control (MPC) is a paradigm within automatic control notable for its ability to handle constraints. This ability come at the cost of high computational demand, which until recently has limited use of MPC to slow systems. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetslageroptimering av ingående komponenter och planeringssystemets inverkan : En fallstudie inom tillverkningsindustri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Oliver Eriksson; Eric Fransson; [2019]
  Nyckelord :Säkerhetslager; Optimering; Parameter; Prognos; Bullwhip; ABC-klassificering; Materialplanering; Planeringssystem; Simulering; Servicenivå; Lagerstyrning;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att identifiera enskilda parametrars inverkan och åskådliggöra optimeringsmöjligheter inom säkerhetslager på komponentnivå. För att besvara syftet har tre frågeställningar formulerats. LÄS MER

 5. 5. Using Bidirectional Encoder Representations from Transformers for Conversational Machine Comprehension

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Evangelina Gogoulou; [2019]
  Nyckelord :conversational machine comprehension; question answering; transformers; self-attention; language modelling; samtalsmaskinförståelse; frågesvar; transformatorer; självuppmärksamhet; språkmodellering;

  Sammanfattning : Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) is a recently proposed language representation model, designed to pre-train deep bidirectional representations, with the goal of extracting context-sensitive features from an input text [1]. One of the challenging problems in the field of Natural Language Processing is Conversational Machine Comprehension (CMC). LÄS MER