Sökning: "Effektmätning"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Effektmätning.

 1. 1. Effektmätning av trefaspumpar

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Hector Wallén; Rickard Enqvist; [2021]
  Nyckelord :Mätsystem; Inbyggda system; Effektmätning; Current Transformer; Sensorteknik;

  Sammanfattning : Historiskt sett så har motorer och pumplösningar sålts utan sensorer. Detta innebär att kunden behöver designa specialbyggda övervakningslösningar, skräddarsydda till de specifika behoven som deras installation har. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av sponsorskap : En studie om målsättning, avgörande faktorer och effektmätning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Filip Fagernäs; Sarah Folkesson; [2021]
  Nyckelord :Sponsorship; sports; sports organization; exposure; effect; added value; brand awareness; relationship building; Sponsring; idrott; idrottsorganisation; exponering; effekt; mervärde; varumärkesmedvetenhet; relationsskapande;

  Sammanfattning : As it has become increasingly important in the sports world for organizations to try to raise capital, sponsorship has become more significant. As a result, the sports associations receive the financial assets they need from the companies and in exchange, the companies receive exposure in return for example. LÄS MER

 3. 3. Viktig information till Sveriges papperskorgar : En omtolkning av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christian Eriksen; [2020]
  Nyckelord :Informationsdesign; Semiotik; Ikonicitet; Grafisk utformning; Broschyr;

  Sammanfattning : År 2018 mottog 4,8 miljoner svenska hushåll broschyren Om krisen eller kriget kommer. Denna utformades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] och ämnade göra svenska folket bättre förberett på följder från allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. LÄS MER

 4. 4. Kan företag påvisa en positiv effekt av sin sponsring? : En explorativ studie om hur företag mäter effekten av sin sponsring samt hur sponsring påverkar deras varumärkesimage

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jenny Ahlin; Klara Hällerfors; [2020]
  Nyckelord :Brand Equity; Effect measurement; Goal setting; Sponsorship; Sport; Trademark.; Brand Equity; Effektmätning; Idrott; Målsättning; Sponsring; Varumärke.;

  Sammanfattning : Att sponsra idrottsorganisationer är ett väletablerat och vanligt förekommande fenomen bland företag. Miljontals kronor pumpas in i olika idrottsorganisationer med syfte att förbättra företags anseende om deras verksamhet samt varumärke. LÄS MER

 5. 5. Building Datagram Transport Layer Security (DTLS)-based access control in the Internet-of-Things

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Chenxi Feng; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the widespread use of the Internet of Things (IoT), the security problem has raised social attention. Due to the limited calculation ability of the constrained device, it is difficult to download the defense software inside and the device just can use the built-in encryption mechanisms to defend attack. LÄS MER