Sökning: "Efficient Market Hypothesis"

Visar resultat 1 - 5 av 369 uppsatser innehållade orden Efficient Market Hypothesis.

 1. 1. Market Reactions to Stock Recommendations in Business Media: An Event Study on Publications by Börsplus

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Lucas Häggström; [2021]
  Nyckelord :Efficient Market Hypothesis; Price Pressure Hypothesis; Information Hypothesis; Business Media; Stock Recommendations;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to further the understanding of how business media affects stock markets. That was achieved by studying market reactions to the publication of stock recommendations by Börsplus on the Swedish stock market during the minutes and days following the publication of the recommendations. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan belåningsgrad och kvadratmeterpris i bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Bodin; Niclas Vestlund; [2020-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how the loan-to-value ratio and monthly fee in tenant-owner associations affectthe sale price during the calendar year 2019 on tenant-owner rights in the municipality of Gothenburg.The research question is as follows: Do buyers in the housing market take the increased risk associatedwith higher loan-to-value ratios in tenant-owner associations into account through an adjusted saleprice, and how is the monthly fee affected by a higher loan-to-value ratio? The sale price and fee aretaken into account per square meter to ease the comparisons between different apartments. LÄS MER

 3. 3. “Cheap" property holding stocks: Opportunity of a lifetime or too good to be true? - An empirical test of investment strategies based on stock price / EPRA NAV multiples for Swedish property holding stocks.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Goldner Yhlen; Erik Tobisson; [2020-07-01]
  Nyckelord :EPRA; EPRA NAV; NAV; property holding firms; real estate firms; efficient market hypothesis; behavioral finance; deferred tax; fair value accounting; law of one price; IFRS; IAS 40 investment property; portfolio; Value stocks; growth stocks; investment strategy;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. Säsongsanomalier på börser i Afrika : En studie om kalendereffekter på afrikanska aktiemarknader och hur dessa skiljer sig från dess västerländska motparter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Olof Domander; Erik Larsson; [2020]
  Nyckelord :Efficient market hypothesis; Calendar effects; Excess return; Africa; Effektiva marknadshypotesen; Kalendereffekter; Överavkastning; Afrika;

  Sammanfattning : Investeringar i aktier eller aktiefonder kan få ens pengar att växa genom den kumulativa avkastning som genereras. Genom ränta-på-ränta-effekten kan en liten ökning i avkastning från dessa investeringar få en stor effekt över en lång tidsperiod. LÄS MER

 5. 5. Mutual Fund Performance : An analysis of determinants of risk-adjusted performance for mutual equity funds available for Swedish investors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Carlsson; Erica Eikner; [2020]
  Nyckelord :Mutual equity funds; risk-adjusted performance; Total Expense Ratio; fund characteristics; Swedish investors; Efficient Market Hypothesis; Carhart four factor model; Sweden;

  Sammanfattning : The mutual fund industry in Sweden has grown rapidly over the past years. Research has been made on the topic for over 50 years, however there are still uncertainties about the determinants of fund performance. LÄS MER