Sökning: "Efficient Market Hypothesis"

Visar resultat 1 - 5 av 457 uppsatser innehållade orden Efficient Market Hypothesis.

 1. 1. Svenska småbolagsfonders prestation i förhållande till OMXSGI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Fogelberg; [2023]
  Nyckelord :small cap funds; OMXSGI; return; efficient market hypothesis; size effect; småbolagsfonder; OMXSGI; avkastning; effektiva marknadshypotesen; småbolagseffekt;

  Sammanfattning : Titel: Svenska småbolagsfonders prestation i förhållande till OMXSGI   Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi     Författare: Pontus Fogelberg   Handledare: Alice Schmuck   Datum: 2023 – januari   Syfte: Svenska aktiemarknaden är sällsynt som studieobjekt. Då andra marknader skiljer sig från den svenska behöver den granskas ytterligare för att investerare ska ha goda förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Cryptocurrency Market Anomalies: The Day-of-the-week Effect : A study on the existence of the Day-of-the-week effect in cryptocurrencies and crypto portfolios.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Robin Hinny; Dorottya Kata Szabó; [2022]
  Nyckelord :Cryptocurrency; Day-of-the-week Effect; Cryptocurrency portfolios; Efficient Market Hypothesis; Bitcoin; Market Anomaly; Rolling regressions; The Markowitz model;

  Sammanfattning : This research paper studies the Day-of-the-week effect in the cryptocurrency market. Using multiple regression, we analyze the effect using 12 counterfactual optimized portfolios of the cryptocurrencies, as well as the 10 cryptocurrencies alone. LÄS MER

 3. 3. The Magic Formula och Canslim på Mid- och Large Cap : Vilken investeringsstrategi ger högst avkastning på stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Johansson; Nils Jadelind; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish people tend to save their money in saving accounts instead of investing it. This study will examine how the investment strategies Magic Formula and Canslim perform on the different subgroups Mid Cap and Large Cap on the Swedish stock market. The purpose of this study is to test which strategy yields the highest return. LÄS MER

 4. 4. The Influence of Gold Market on Bitcoin Prices : Is there a correlation?

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Kasra Shariati; [2022]
  Nyckelord :Bitcoin; Gold; Investor Attention; Market Performance; Virtual Currency Development; Investments; Correlation;

  Sammanfattning : Background: This paper analyses the influence of fluctuation in gold market on bitcoin prices. Based on previous studies, in present market conditions, volatility in gold prices have caused price changes in several other major assets in the market, such as crude oil. Gold fluctuations are likely to stimulate uncertainty in some other major assets. LÄS MER

 5. 5. Insider trading by Swedish CEOs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Jakobsson; Simon Ström; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate whether certain CEO- and firm characteristics have an impact on the extent of abnormal return on Swedish firms at the event of a CEO insider trade. Furthermore, the study aims to examine whether there is a difference depending on firm size and sector. LÄS MER