Sökning: "Eftergiftens problematik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eftergiftens problematik.

  1. 1. Eftergift : En studie om eftegiftens problematik

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Ann-Sofie Thor Eklund; Åse Frennberg; [2018]
    Nyckelord :Leniency; Complexity of Problems Regarding Leniency; Competition law; Eftergift; Eftergiftens problematik; Kandidatuppsats; Konkurrensrätt;

    Sammanfattning : Eftergift av konkurrensskadeavgift är, med sitt införande år 2002, ett förhållandevis nytt förfarande inom den svenska konkurrensrätten. Eftergiften kräver oftast en situation där kartellmedlemmar anger varandra och syftar således till att förhindra kartellverksamhet genom att skapa instabilitet inom kartellen. LÄS MER