Sökning: "Efterlevnad"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet Efterlevnad.

 1. 1. Upplysningskvalitet avseende nedskrivningsprövning av goodwill En studie om efterlevnaden av IAS 36 punkt 134 i en svensk kontext

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Larsson; Sanne Setterberg; [2020-09-08]
  Nyckelord :Upplysningskvalitet; nedskrivningsprövning; goodwill; IAS 36; innehållsanalys; branschskillnader;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: IASB är av uppfattningen att upplysningar ger investerare en bättre bild av hur rörelseförvärv har värderats och att de utifrån detta kan göra en bedömning av hur väl det förvärvade företaget har presterat. Tidigare undersökningar avseende tillämpningen av IAS 36 visar att upplysningskvaliteten gällande nedskrivningsprövningar av goodwill har varit märkbart bristfällig och otillräcklig. LÄS MER

 2. 2. Effects of a Mobile Phone-based Mindfulness Intervention for Teachers, and how Mindfulness Trait Correlates with Stress, Wellbeing, Burnout, and Compassion

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Robin Andersson; [2020]
  Nyckelord :burnout; compassion; smartphone mindfulness intervention; stress; teacher; wellbeing; Lärare; Medkänsla; Mobil-baserad mindfulness intervention; Stress; Utbrändhet; Välmående;

  Sammanfattning : Abstract Objectives The aim of the study was to examine effects of mindfulness on stress, wellbeing, compassion and burnout, conducting a brief mobile phone-based mindfulness intervention on teachers. Methods Fifty-five teachers from private and public schools, including pre-school, elementary school, middleschool, secondary- and upper secondary school and adult education school was recruited. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av arbetsmiljön med hjälp av arbetsberedning : Implementering av ett förbättringsförslag i praktiken

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sebastian Ivarsson; Rikard Larsson; [2020]
  Nyckelord :Work environment; communication; action research; improvement work; work sets; information flow; construction workers; supervisors; Arbetsmiljö; kommunikation; aktionsforskning; förbättringsarbete; arbetsberedningar; informationsflöde; yrkesarbetare; arbetsledare;

  Sammanfattning : Syfte: Eftersom byggbranschen är en av de mest olycks- och dödsfallsdrabbade branscher finns det anledningar att tro att det någonstans i arbetsmiljöarbetet brister. Inom arbetsmiljö och säkerhet sker en ständig utveckling vilket påverkar hur viktigt det är med en bra kommunikation från arbetsledaren till yrkesarbetaren. LÄS MER

 4. 4. Se mig för den jag är : Stöd till efterlevnad av mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Sari Nykvist; [2020]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Funktionsnedsättning; Hälsa; Socioekonomiska förutsättningar; diskriminering; checklista.;

  Sammanfattning : The purpose of of this thesis has been to clarify the promotion of health by inter alia improving socio-economic conditions for persons with disabilities investigating three human rights conventions and one of the Swedish Constitutional Laws through Qualitative Content Analysis. The human rights conventions are the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the Convention on theRrights of the Child and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. LÄS MER

 5. 5. Moderbolags ansvar för dotterbolag : Särskilt vad gäller dotterbanks efterlevnad av penningtvättsregelverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vanessa Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bankkoncerner; moderbolag; dotterbank; penningtvätt; koncernintresse; koncernrätt; tysk koncernrätt; aktiebolagsrätt; kapitalmarknadsrätt;

  Sammanfattning : Critical failings with AML-compliance have been observed in multiple Swedish banks over a period of time. The banks referred to often have complex organisational structures, where a parent company owns several subsidiaries, and the companies within the group are limited liability companies, LLCs. LÄS MER