Sökning: "Efva Lindberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Efva Lindberg.

  1. 1. Tillfällen då hemodialyspatienter anser det vara svårast att undvika vätskeintag : En empirisk studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Mikaela Pollmeyer; Efva Lindberg; [2008]
    Nyckelord :haemodialysis; fluid restrictions; compliance; hemodialys; vätskerestriktioner; följsamhet;

    Sammanfattning : The aim of this study was to investigate which situations haemodialysis patients consider as the hardest for avoiding fluid intake. The data collection was performed with a questionnaire which was distributed to haemodialysis patients who fulfilled the inclusioncriteria. LÄS MER