Sökning: "Egendom"

Visar resultat 1 - 5 av 550 uppsatser innehållade ordet Egendom.

 1. 1. "Förmånsbeskattning - dispositionsrätt eller åtnjutande? - En problematisering av förmånsbeskattning på grund av dispositionsrätt till egendom inom anställningsförhållanden i framförallt fåmansföretag."

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Kokkinakis; [2022-02-25]
  Nyckelord :Dispositionsrätt; Förmånsbeskattning; Självkontrahering;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om förmånsbeskattning med anledning av dispositionsrätt till egendom. Att huvudregeln är att en förmån som erhålls på grund av tjänst ska beskattas följer av 11 kap. 1 § i inkomstskattelagen. LÄS MER

 2. 2. Beskattning  av dispositionsrätt - En studie om när företagsledare förmånsbeskattas för dispositionsrätten till sitt fåmansföretags egendom

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ilir Bajraktari; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om förmånsbeskattning av dispositionsrätt till egendom. Enligt 11 kap. 1 § IL är utgångspunkten att anställda förmånsbeskattas för det de faktiskt åtnjutit. Huvudregeln i 11 kap. LÄS MER

 3. 3. Abandonering i svensk rätt - En de lege ferenda analys av abandoneringsinstitutet i svensk rätt med komparativa utgångspunkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rick Cuperus; [2022]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law does not have a statutory provision regarding abandonment (UK: disclaimer of onerous property), the right for a bankruptcy estate to disown property with a legally binding effect, meaning that the estate does not answer to any obligations connected to the disowned property. However, The Swedish Supreme Court has in its ruling NJA 2004 s. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering av fastighetsrätten : Hinder i lagstiftningen för en digitalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Wallencrona; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Formkrav vid fastighetsköp har över 300 år på nacken men fyller fortfarande en viktig funktion än idag. Vid köp av fast egendom gäller enligt 4 kap. 1 § JB att en köpehandling ska upprättas med information om fastigheten, köpeskilling, en överlåtelseförklaring samt parternas underskrifter. LÄS MER

 5. 5. Mineraler på mulens marker : en undersökning av Österlenbornas förståelse av vanadinprospekteringen i området

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Astrid Bornfeldt Persson; [2022]
  Nyckelord :prospektering; gruvdrift; natursyn; territorium; hållbarhet; ägande; naturresurser;

  Sammanfattning : Det brittiska bolaget Province Resources Ltd har undersökningstillstånd för mineralet vanadin, på ett område om 22 000 hektar på Österlen. Denna uppsats undersöker hur Österlenbor förstår prospekteringen i området kopplat till mänskligt brukande av naturen. LÄS MER