Sökning: "Egenkontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet Egenkontroll.

 1. 1. Standardisering av granskningssessioner för projektering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Albin Streith; Erik Andersson; [2020]
  Nyckelord :checking processes; construction design; standard; BEAst; Granskning; Slutkontroll; Egenkontroll; Projektering; Bygghandlingar; BEAst; Kvalitetssäkring; Digitalisering; standard;

  Sammanfattning : Routines for the checking process of construction documents differ and a common standard is not used broadly in the construction business. Problems in the checking process can be solved differently between projects. Today the organization BEAst has developed a standard for the checking process. LÄS MER

 2. 2. Hur förenas krav, kontroll och stöd när kunden är ohotad etta? : En kvalitativ studie av butikssäljares upplevelse av sin arbetssituation i svensk detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Forsgren; [2020]
  Nyckelord :Retail industry; work situation; job demands; control; social support; Detaljhandel; arbetssituation; arbetskrav; egenkontroll; socialt stöd;

  Sammanfattning : Handelsbranschen utgör en betydande del av den svenska arbetsmarknaden och har under senare år stått inför stora förändringar till följd av den växande näthandeln, något som kan tänkas ha förändrat situationen för säljare i fysiska butiker. För att undersöka hur anställda i detaljhandel upplever sin arbetssituation har kvalitativa intervjuer med personer från sport- och fritidsbutiker genomförts. LÄS MER

 3. 3. Arbetande studenters Work-life balance : En jämförande studie mellan föräldrar och icke-föräldrar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Anna Björklund; Julia Strandman; [2020]
  Nyckelord :Work-life balance; studenter; föräldrar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en ökad förståelse för Work-life balance för individer som studerar och arbetar samtidigt. Att få utökad kunskap känns därför relevant då Work-life balance för studenter kan vara en utmaning och därmed en intressant frågeställning. LÄS MER

 4. 4. Kontroll av projekterade tjocklekar på sättlager och sätt- och fogmaterialets kornstorleksfördelning i överbyggnader i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Daniel Isgren; [2020]
  Nyckelord :sättlager; fogmaterial; kornstorleksfördelning; överbyggnad; bärlager; halvelastisk beläggning; naturstenshällar;

  Sammanfattning : Bärlagret är det översta bärande skiktet i överbyggnaden. När ytor belagda med naturstenshällar och markbetongplattor besiktigas används oftast endast okulär observation trots att beställaren har rätt ”utöva den kontroll över entreprenaden som han anser lämplig” (Byggandets kontraktskommitté , 2014). LÄS MER

 5. 5. Förskollärares upplevelse av sin arbetsmiljö : - en kvalitativ studie om förskollärares upplevelse av sin arbetsmiljö i offentlig kontra privat sektor.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lilly Engfeldt; Johanna von Delwig; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; psykosocial arbetsmiljö; fysisk arbetsmiljö; motivation;

  Sammanfattning : Vi upplever att det finns en allmän bild av att förskollärares arbetsmiljö förknippas med stress, hög arbetsbelastning och höga ljudnivåer. Det har väckt vårt intresse att undersöka hur förskollärare upplever sin arbetsmiljö och om denna allmänna bild av förskolläraryrket överensstämmer med verkligheten. LÄS MER