Sökning: "Egenkontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet Egenkontroll.

 1. 1. "Att bli sedd, hörd och bekräftad" : En kvalitativ studie om chefer och medarbetares upplevelser av det hälsofrämjande ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Klintberg; Olivia Andersson; [2019]
  Nyckelord :hälsa; hälsofrämjande; hälsofrämjande ledarskap; ledarskap;

  Sammanfattning : Denna studie tar sig an upplevelsen av det hälsofrämjande ledarskapet bland chefer och medarbetare i en kommun. Syftet med studien är att få fördjupad förståelse för chefer och medarbetares upplevelser av det hälsofrämjande ledarskapet, hur det påverkar hälsan hos medarbetare samt vilka faktorer som upplevs som viktiga i ett hälsofrämjande ledarskap i en kommun. LÄS MER

 2. 2. Studium av beläggningar med naturstenshällar i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Rehnström; [2019]
  Nyckelord :natursten; beläggningar; hårdgjorda; ytor; hällar; Helsingborg; anläggningsprocessen;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är gjort i samarbete med Helsingborgs stad och har i syfte att ta reda på förutsättningar att ytterliga säkra beslutsprocessen från projektstart till färdig anläggning av hårdgjorda ytor i urbana miljöer. Som beställare vill man att resultatet av ett projekt blir som förväntat, eftersom det inte alltid blir så finns det anledning att undersöka var det kan bli fel och varför. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsbaserat arbetssätt inom akademin : En kvalitativ studie om medarbetare inom akademin och deras upplevelser av att arbeta aktivitetsbaserat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Rebinder-Lindström; David Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Activity-based working; combi-office; social relations; psychosocial work environment; coping; Aktivitetsbaserat arbetssätt; kombikontor; sociala relationer; psykosocial arbetsmiljö; coping;

  Sammanfattning : Aktivitetsbaserat arbetssätt har sedan några år tillbaka slagit igenom på marknaden och blivit en stor trend både i Sverige och resten av världen. Det är ett omstritt begrepp sombåde fått lovord och kritik. LÄS MER

 4. 4. Behovet av ökad kontroll i stålbyggnadskonstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Carl Andersson; John Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Steel; steel buildings; execution error; self-control system; PBL; PBF; stål; stålbyggnader; utförandefel; egenkontroll; PBL; PBF;

  Sammanfattning : I arbetet undersöks behovet av ökad kontroll i stålbyggnadskonstruktioner med avseende på utförandefel. Riksdagen beslutade 1 juni 1994 att förändra Plan- och bygglagen (PBL) där förändringen trädde i kraft 1995 och bland annat innebar att hela ansvaret för en byggnads uppförande och kontroll lades på byggherren. LÄS MER

 5. 5. Tillbaka till arbetet : En kvalitativ studie som belyser återgång till arbete efteren långtidssjukskrivning med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Nilsson; Frida Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Long-term sickness; mental illness; return to work; support; sense of coherence; Långtidssjukskrivning; psykisk ohälsa; återgång i arbete; stöd; tillhörighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som upplevs främja återgången till arbete efter en långtidssjukskrivning vid psykisk ohälsa, utifrån den sjukskrivnes perspektiv. Studien baseras på Karaseks och Theorells modell som består av krav och kontroll samt en teoriutveckling av socialt stöd i förhållande till krav och kontroll av Jeffery Johnson. LÄS MER