Sökning: "Egenmakt"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet Egenmakt.

 1. 1. Längtan efter professionellt stöd – En intervjustudie om kvinnors upplevelse av stödet från förlossningsvården när de befinner sig i latensfas

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabella Kiuru Bolk; Johanna Sjöqvist; [2022-01-27]
  Nyckelord :förlossning; latensfas; stöd; upplevelse; kvalitativ innehållsanalys; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den svenska förlossningsvården bygger på att kvinnan stannar hemma under latensfasen av sin förlossning. Kvinnan ringer barnmorskan på förlossningen för att få stöd och för att i samråd bestämma när det är dags att komma in. LÄS MER

 2. 2. Vuxna patienters erfarenheter av att läsa sin journal : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Ramström; Frida Wiman; [2022]
  Nyckelord :Comprehension; Medical records; Patient access to records; Patient participation; Reading; Förståelse; Läsning; Patienters tillgång till journal; Patientjournaler; Patientmedverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund   Det senaste decenniet har internetbaserade patientportaler som erbjuder patienter möjlighet att gå in och läsa sina journalanteckningar implementerats i många länder. Den ökade tillgången har bidragit till att fler patienter läser sina journalanteckningar och det är därför relevant att undersöka patienters erfarenheter av detta. LÄS MER

 3. 3. Meningen med Modern Minoritetspolicy: En inblick i modern svensk minoritets- och minoritetsspråkspolicy. Problemskapande, aktörer, och policyskapares syn på de svenska minoriteterna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Patric Rönnquist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper I attempt to research the modern Swedish minority and minority language policy. Motivated by the commitment made by the Swedish state to help and strengthen the minority groups through ratification of the Council of Europe “Framework Convention for the Protection of National Minorities” after a long history of oppressing the nations minorities. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetsengagemang och dess inverkan på återhämtning hos vuxna med svår psykisk ohälsa - En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Nicole Ryman; Hayat Warsame; [2022]
  Nyckelord :Återhämtning; Aktivitetsengagemang; Psykisk ohälsa; Svår psykisk ohälsa; Vuxna; CHIME; Arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsengagemang är centralt för hälsa och välbefinnande, dock har personer med svår psykisk ohälsa svårt att engagera sig i aktiviteter. Inom dagens psykiatri arbetar arbetsterapeuter med aktivitetsengagemang, där det börjar läggas ett större fokus på att arbeta återhämtningsinriktat. LÄS MER

 5. 5. Vuxna individers erfareheter av motivation till livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elise Bodin; Nina Nevalainen; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Empowerment; Lifestyle; Self-management; Egenmakt; Livsstil; Självstyrning; Typ 2-diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes typ 2 är en folksjukdom som ökar globalt. Hanteringen av diabetes typ 2 innebär ett stort ansvar för individen för att inte utveckla allvarliga komplikationer. Sjuksköterskan har ett ansvar att utbilda och motivera individer med diabetes typ 2 för att förenkla utförandet av olika livsstilsförändringar. LÄS MER