Sökning: "Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar.

 1. 1. Tillämpning och förståelse av redovisningsregelverk : En experimentell studie kring kryptovalutans redovisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Gustafsson; Rebecca Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Accounting; IFRS; cryptocurrency; intangible assets; K3-regulations; agenda decisions; Redovisning; IFRS; Kryptovalutor; immateriella anläggningstillgångar; K3-regelverket; agenda decisions;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom den kraftiga ökningen i användandet av tekniska och digitala betalmedel fanns ett behov av att se över de existerande regelverken. Den markanta största avsaknaden är regleringar kring egenupparbetade immateriella tillgångar och kryptovalutor vilket utgjorde grunden för denna studien. LÄS MER

 2. 2. Skillnader i aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar : En studie av små och stora svenska mjukvarubolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Samuel Gunhaga; Tarek Tuncer Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar; Frivillig K3; Påtvingade K3;

  Sammanfattning : De bolag som ligger under gränsvärdena för påtvingad K3, får välja om de vill tillämpa ett förenklingsregelverk som K2 eller principbaserade regelverk som K3 eller IFRS. För egenupparbetade immateriella tillgångar, som är en överhängande del i en snabbt växande mjukvarubransch är detta val signifikant då man vid K2 inte får aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar vilket man får göra enligt de principbaserade regelverken. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingskostnaders påverkan vid valet mellan K2 och K3

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Viktor Mattsson; Damir Trokić; [2013]
  Nyckelord :K2 K3; egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar; internt upparbetade;

  Sammanfattning : Introduction: Bokföringsnämnden started the K-project in 2004. The purpose was to collect rules and standards for different categories of companies in a complete set of regulations. Small businesses were given the option to choose between K3 which is the main regulatory and K2 which is a simplified regulatory framework. LÄS MER

 4. 4. Revisorernas syn på K2-regelverket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomiHögskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Magnus Rosén; [2010]
  Nyckelord :Kvalificerad revisor; K2-regelverket; förenklingar; redovisning; årsredovisningslagen; Bokföringsnämndens allmänna råd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera de skillnader som finns mellan nuvarande regelverk och K2 och utforska vilka konsekvenser det kan få till vad gäller rättvisande bild av ett företags ställning och resultat.   Metod: Det metodiska angreppssättet som jag valt att använda mig av i denna studie är kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Övergångsreglerna i K2 - Effekten på eget kapital i forsknings- och utvecklingsföretag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Hallberg; Andreas Larsson; [2009-01-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: På senare år har internationella redovisningsregler påverkat den svenska redovisningen i allt högre utsträckning. Konsekvensen har blivit att redovisningsreglerna blivit allt för omfattande och komplexa för mindre företag. LÄS MER