Sökning: "Egenvärden"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Egenvärden.

 1. 1. Fibonaccitalen och matristeori : Fibonacci Numbers and Matrix Theory

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Haya Hendi; [2022]
  Nyckelord :talföljd; determinanter; egenvärden; egenvektorer; inverser; minimerande och maximerande matriser; absolut dominanta vektorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera kopplingar mellan Fibonaccitalen och matristeori. Det matematiska innehållet utgår till största delen från artikeln A contribution to the connections between Fibonacci numbers and matrix theory, skriven av Miriam Farber och Abraham Berman. LÄS MER

 2. 2. Systems of linear nonautonomous differential equations - Instability and eigenvalues with negative real part

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH; Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Jenny Riesbeck; [2020]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : For an autonomous system of linear differential equations we are able to determine stability and instability with classical criteria, by looking at the eigenvalues. If the system is stable, all the eigenvalues have negative real part and if the system is unstable, there exist at least one eigenvalue with positive real part. LÄS MER

 3. 3. Enhancing ESG-Risk Modelling - A study of the dependence structure of sustainable investing

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Edvin Berg; Karl Wilhelm Lange; [2020]
  Nyckelord :ESG; Sustainable Investing; Dependency Structure; Correlation; Risk; Random Matrix Theory; Eigenvalue; Eigenvalue Decomposition; Minimum Variance Portfolio; ESG; Hållbar Investering; Beroendestruktur; Korrelation; Stokastisk Matristeori; Egenvärden; Egenvärdes Dekomposition; Minimal Variansportfölj;

  Sammanfattning : The interest in sustainable investing has increased significantly during recent years. Asset managers and institutional investors are urged to invest more sustainable from their stakeholders, reducing their investment universe. LÄS MER

 4. 4. Computation of Eigenmodes in Three-Dimensional Structures

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Daniel Lilja; Olof Hummelgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis the eigenmodes and eigenvalues of three dimensional structures are analyzed using the Python environment FEniCS in combination with an implementation of the Arnoldi method in MATLAB for calculation of eigenpairs. This is done by considering separable solutions of the wave equation and subsequently expressing these as the solutions to an eigenvalue problem. LÄS MER

 5. 5. Elliptiska Partiella Differentialekvationer och Spektralgeometri

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Valter Fallenius; Albin Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport utforskar vi en del teori kring eliptiska partiella differential ekvationer, i vilka problem de uppstår och metoder för att lösa dem. Mer specifikt försöker vi att sätta oss in i och undersöka frågan ställd av Mark Kac 1966: “Can one hear the shape of a drum?”. Genom att använda metoder från en artikel av C. LÄS MER