Sökning: "Egypten kvinnor"

Visar resultat 6 - 8 av 8 uppsatser innehållade orden Egypten kvinnor.

 1. 6. De familjerättsliga Sharialagarna - Guds lag i människans samhälle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Camilla Zayer; [2010]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sharia har blivit ett hett ämne i debatten om huruvida Islam är förenligt med den moderna värld vi idag säger oss leva i eller ej. De samhällen där Islam är den dominerande religionen uppmanas att lägga Sharian bakom sig om de vill bli accepterade medlemmar i det internationella samfundet. LÄS MER

 2. 7. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE HOTEL INDUSTRY : A CROSS CULTURAL PERSPECTIVE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM)

  Författare :Teresa Nord; [2007]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; företagsansvar; etik; kultur; hotell;

  Sammanfattning : Debatten om affärsetik och företagets sociala ansvar i globala sammanhang med olika naturliga, ekonomiska och kulturella förutsättningar har fått en mer framträdande roll i och med globalisering. Syftet med denna studie är att fastställa hur kulturella och lokala förutsättningar påverkar arbetet inom Corporate Social Responsibility genom att undersöka och jämföra CSR arbetet på hotell i kulturellt och geografiskt olikartade länder. LÄS MER

 3. 8. Heder och Samvete-det svenska rättsystemets hantering av hedersmord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotte Westerberg; [2003]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år mördas tusentals kvinnor och flickor världen över i hederns namn. Enligt FN:s särskilda rapportörer om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar rör det sig om runt 5000 kvinnor per år som dödas av sina manliga släktingar för att återupprätta familjens heder. LÄS MER