Sökning: "Eight Ball"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Eight Ball.

 1. 1. The Phillips Curve and The Great Recession : A cross-section comparison among eight European countries between 2000-2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Hanne Måseide; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The idea behind this bachelor thesis comes from findings of a study made by L. M. Ball & Mazumder (2011). After 2008, the unemployment rate in the U. LÄS MER

 2. 2. Elevers tankar om bollspel i ämnet idrott och hälsa : En intervjustudie av elever i årskurs 6 om bollspel

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hans Meyer Diaz; [2018]
  Nyckelord :Bollspel; tävling; lek;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka vilka tankar elever i årskurs 6 har om bollspel i ämnet Idrott och hälsa. Hur beskriver elever bollspel i ämnet idrott och hälsa? Vad anser elever att bollspel i ämnet idrott och hälsa har för effekt på deras utveckling och lärande? Hur tror eleverna att styrdokumenten påverkar användningen av bollspel i ämnets undervisning? Metod Fyra pojkar och fyra flickor från en kommunal skola från årskurs 6 deltog i studien. LÄS MER

 3. 3. Pair-housing of dairy calves in outdoor calf hutches : impact on growth and play behaviour

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ellika Waldau; [2017]
  Nyckelord :calves; pair-housing; play; behaviour; growth; health;

  Sammanfattning : The aim of this study was to test the effects on dairy calves (Bos taurus) in outdoor calf hutches of individual vs. pair-housing on behaviour, growth and health. In total 33 female dairy calves of the breeds Swedish Holstein (SH) and Swedish Red (SR) cattle were used in the study. LÄS MER

 4. 4. Effekten på kast efter 8 veckors träning med två stabiliseringsövningar hos unga kvinnliga handbollsspelare

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :My Lejerstedt; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: För en handbollsspelare är det av stor vikt att få till ett hårt, snabbt kast med bra träffsäkerhet. En handbollsspelare arbetar med både övre och nedre extremiteterna, varvid det ställs stora krav på bålen. LÄS MER

 5. 5. Spaced Learning applied to teaching biology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Ed Davey; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spaced learning is a novel teaching strategy which has used results from neuroscience research as the basis for its design. Neuroscience research supports the need for a temporal pattern of repeated stimulation of neural pathways in order to produce long-term memory. LÄS MER