Sökning: "Eimeria"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Eimeria.

 1. 1. Dual RNA-seq analysis of host-pathogen interaction in Eimeria infection of chickens

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Arnar Kári Sigurðarson Sandholt; [2020]
  Nyckelord :Dual RNA-seq; Bioinformatics; Eimeria tenella; Gene co-expression networks; Chicken;

  Sammanfattning : Eimeria tenella is a eukaryotic, intracellular parasite that, along with six other Eimeria species, causes coccidiosis in chickens. This disease can result in weight loss or even death and is estimated to cause 2 billion euros of damages to the chicken industry each year. While much is known of the life cycle of E. LÄS MER

 2. 2. Beteskoccidios - påverkan på kalvhälsa och tillväxt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Amelie Andersson; [2013]
  Nyckelord :koccidios; kalvhälsa; tillväxt; Eimeria alabamensis; beteskoccidios; övervintrande oocystor;

  Sammanfattning : Parasiter ur Eimeria-släktet är vanligt förekommande hos nötkreatur världen över. Hos nötkreatur finns minst 13 arter av Eimeria, varav de flesta är apatogena men tre kan orsaka klinisk sjukdom framför allt hos unga djur. Eimeria bovis och Eimeria zuernii kan båda ge upphov till sjukdom hos uppstallade nötkreatur. LÄS MER

 3. 3. Koccidier hos tamkanin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Hardenberg; [2013]
  Nyckelord :kanin; koccidier; koccidios; Eimeria; prevalens; patogenes; patogenicitet symptom;

  Sammanfattning : Koccidier (Eimeria spp) är encelliga parasiter som kan angripa antingen tarmkanalen eller lever och gallgångar hos tamkaniner. Sjukdomar i digestionskanalen är ofta komplexa och utgör ett stort problem hos kaniner världen över. Faktorer som påverkar sjukdomsförekomst och förlopp är således av intresse att belysa. LÄS MER

 4. 4. Ekologisk och småskalig uppfödning av slaktkyckling och kalkon i Sverige

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Roger Fredman; [2005]
  Nyckelord :ekologisk; småskalig; slaktkyckling; broiler; koccidios;

  Sammanfattning : In Sweden in January 2005, there is only one producer of organic broilers and none of organic turkeys. But there are, on the other hand, a few small-scale producers whose housing systems to some extent are similar to what is stipulated in the organic standards. LÄS MER

 5. 5. Parasitologisk undersökning av parasiter hos tjäder, (Tetrao urogallus)

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Microbiology

  Författare :Anna Semrén; [2004]
  Nyckelord :tetrao urogallus; norra Sverige; Mc-Mastermetoden; populationstäthet; födoval; fallviltsobduktion;

  Sammanfattning : In the report parasites in the gastrointestinal tract and easily visible external symptoms of disease in capercaillie, (Tetrao urogallus), was taken into account. The study was based on results from the examination of 62 fresh faecal samples, collected in spring 2003, and postmortem examination of 22 frozen birds that were collected between 1999 and 2003. LÄS MER