Sökning: "Eira"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Eira.

 1. 1. Streamlining the Process of Surveying Cybersecurity Vulnerabilities in OT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Willem Brahmstaedt; Eira Höglund; Caspian Kullgren; Simon Larsson; Hanna Schaff; Johanna Thall; [2023-03-03]
  Nyckelord :operational technology; cybersecurity standards; containerization; computer aided process optimization; software development; application; web server;

  Sammanfattning : Operational Technology, OT, is the backbone of the 21st-century society since it eases access for managing critical infrastructure like water, transportation, and energy supply. Therefore, the security of such systems is of utmost importance. LÄS MER

 2. 2. Domänsspecialisten. En diskursanalytisk studie av hur roller formas i ett förändringsprojekt

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eira Brandby; [2023-03-01]
  Nyckelord :diskursanalys; reformteori; sensemaking; förändringsprojekt;

  Sammanfattning : Syfte: När arbetsrutiner i en verksamhet behöver förändras eller förstärkas utvecklas ofta en ny roll eller nya rutiner för en etablerad grupp i verksamheten. Förändringar som införs efter fattade politiska beslut införs som reformer i verksamheter. LÄS MER

 3. 3. “Can you check me?” : A phenomenological study on the experience of menstruating at school in the Swedish context

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eira Nylander; [2023]
  Nyckelord :menstrual equity; menstruation; stigma; taboo; school; stockholm; solidarity; embodiment;

  Sammanfattning : The topic of menstruation has gained traction in the last couple of decades amongst critical menstruation scholars and feminist theorists, but it was not until 2015 (“The Year of the Period”) that the topic of menstruation entered mainstream conversations, and policymakers across the globe started taking tangible steps towards menstrual equity. Yet, there is little sociological work done on menstruation, an experience that is still shrouded in stigma and taboo in many cultures. LÄS MER

 4. 4. Kulturvärden i en hållbarrenoveringsprocess : Kan varsamhet bidra till en minskad miljöpåverkan?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Eira Müntzing; Elin Utter Leander; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Musik som omvårdnadsåtgärd för personer med kognitiv sjukdom : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elin Augustsson; Eira Holewa Hanve; [2023]
  Nyckelord :Health; Music interventions; Neurocognitive disorder; Nursing interventions; Person-centered care; Hälsa; Kognitiv sjukdom; Musikinterventioner; Omvårdnadsåtgärder; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund   Kognitiv sjukdom är ett av de ledande globala hälsoproblemen och förekomsten ökar i takt med en åldrande världspopulation. Att leva med en kognitiv sjukdom drabbar individers hälsa på ett multidimensionellt plan med lidande i form av besvärliga symtom, social stigmatisering, en hotad autonomi och nedsatt livskvalitet. LÄS MER