Sökning: "Eivor Man"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eivor Man.

 1. 1. Förskolebarnens utevistelse : Pedagogernas reflektion kring utomhusmiljöns betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Eivor Martinsson; Ellinor Larsson; [2012]
  Nyckelord :utevistelse; förskola; lek; utveckling och lärande; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Av tradition är utevistelse på förskolan en viktig del av verksamheten och man tillbringar mycket tid utomhus. Därför är det av stor vikt att tiden utomhus förses med betydelsefullt innehåll för att barnen skall utvecklas och lära, för att det skall ske på ett meningsfullt sätt bör man som pedagog erbjuda barnen meningsfull utevistelse. LÄS MER

 2. 2. Women, How Did You Come This Far? : A study of how women reach top positions

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Emmelie Johansson; Louise Janhans; [2006]
  Nyckelord :Leadership; Women; Gender; Top position; Female leadership; Ledarskap; Karriär; Kvinnor; Kvinnligt ledarskap;

  Sammanfattning : Attityder gentemot kvinnors i företagsledningar har under de senaste åren haft en positiv förändring. Trots det har människan länge förutsatt att högt positionerade ledare är män. Detta tyder på att kvinnor som strävar efter toppositioner möter hinder som försvårar deras väg upp för karriärstegen. LÄS MER