Sökning: "Ek Karin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Ek Karin.

 1. 1. A BALANCING ACT? A study on Sweden’s ambivalence in responding to pressure from the Chinese embassy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Ek Thorbjörnsson; [2020-07-03]
  Nyckelord :Swedish press; sharp power; authoritarianism;

  Sammanfattning : Ever since Sweden was the first Western democracy to officially recognise the People’s Republic of China shortly after its establishment in 1949, the two states have enjoyed decades of successful and beneficial bilateral cooperation. However, the literature states that maintaining bilateral cooperation with a growing authoritarian great power has generated an ambivalence from Sweden on sensitive issues regarding China, in order to not jeopardize domestic economic interests. LÄS MER

 2. 2. HUR PÅVERKAR HÖRSELREHABILITERING LIVSKVALITETEN HOS ÄLDRE? En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hana Hassan; Ek Karin; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologisk rehabilitering; demens; depression; hörselnedsättning; livskvalitet; patienter psykologi; socialt stigma; ålder; åldrande; age; ageing; audiological rehabilitation; dementia; depression; hearing impairment; hearing rehabilitation; patients psychology; social stigma; quality of life;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this descriptive literature study is to increase the understanding of the relationship between quality of life, depression, dementia and hearing impairment, and how hearing rehabilitation can affect the quality of life amongst elderly patients.Research method: A descriptive literature review with 19 scientific articles published between the years 1997 and 2019, regarding hearing impaired elderly aged 50 years and above, have been reviewed. LÄS MER

 3. 3. Rishägn : ett möjligt alternativ som beteskydd vid plantering?

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Karin Lidwall; [2019]
  Nyckelord :Quercus robur; Crataegus spp; beteskydd vid plantering; beteskador; fältförsök;

  Sammanfattning : Browsing damages is an increasing problem in Swedish forests, the same as for other countries in Europe. Oak, one of the noble broadleaved trees in Sweden, is also one of the most browsed tree species. LÄS MER

 4. 4. Kan vi möjliggöra jämställdhetsintegreringen? : En kvalitativ fallstudie om förutsättningar för att implementera jämställdhetsintegrering i två kommunala förvaltningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Karin Ek Thorbjörnsson; [2018]
  Nyckelord :jämställdhetsintegrering lokal nivå offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Jämställdhetsintegrering som policystrategi antogs i Beijing 1995 i samband med FN’s fjärde världskonferens om kvinnor. Över 20 år senare är forskare ännu inte eniga om hur man på bästa sätt implementerar jämställdhetsintegreringen, och forskning som berör den lokala nivån är begränsad. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterska och patient, jämbördiga partners i den rättspsykiatriska vården. En kvalitativ studie med utgångspunkt i sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Carlström; Karin Ek; [2016-06-07]
  Nyckelord :Sjuksköterska; rättspsykiatrisk vård; vårdrelation; partnerskap; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Swedish healthcare consists an uneven distribution between the traditional disease focused and the humanist perspective. A change is needed to make these two cultures to coexist. According to research implementation of person-centred care could be the answer. LÄS MER