Sökning: "Ek Karin"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Ek Karin.

 1. 1. HUR PÅVERKAR HÖRSELREHABILITERING LIVSKVALITETEN HOS ÄLDRE? En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hana Hassan; Ek Karin; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologisk rehabilitering; demens; depression; hörselnedsättning; livskvalitet; patienter psykologi; socialt stigma; ålder; åldrande; age; ageing; audiological rehabilitation; dementia; depression; hearing impairment; hearing rehabilitation; patients psychology; social stigma; quality of life;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this descriptive literature study is to increase the understanding of the relationship between quality of life, depression, dementia and hearing impairment, and how hearing rehabilitation can affect the quality of life amongst elderly patients.Research method: A descriptive literature review with 19 scientific articles published between the years 1997 and 2019, regarding hearing impaired elderly aged 50 years and above, have been reviewed. LÄS MER

 2. 2. Kan vi möjliggöra jämställdhetsintegreringen? : En kvalitativ fallstudie om förutsättningar för att implementera jämställdhetsintegrering i två kommunala förvaltningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Karin Ek Thorbjörnsson; [2018]
  Nyckelord :jämställdhetsintegrering lokal nivå offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Jämställdhetsintegrering som policystrategi antogs i Beijing 1995 i samband med FN’s fjärde världskonferens om kvinnor. Över 20 år senare är forskare ännu inte eniga om hur man på bästa sätt implementerar jämställdhetsintegreringen, och forskning som berör den lokala nivån är begränsad. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterska och patient, jämbördiga partners i den rättspsykiatriska vården. En kvalitativ studie med utgångspunkt i sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Carlström; Karin Ek; [2016-06-07]
  Nyckelord :Sjuksköterska; rättspsykiatrisk vård; vårdrelation; partnerskap; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Swedish healthcare consists an uneven distribution between the traditional disease focused and the humanist perspective. A change is needed to make these two cultures to coexist. According to research implementation of person-centred care could be the answer. LÄS MER

 4. 4. Insider trading and abnormal return on the Swedish stock market

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Ek; Karin Erlinder; [2015]
  Nyckelord :Insider trading; Abnormal Returns; Cluster formations; Event study; Swedish stock market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Insider trading and abnormal return on the Swedish stock market Seminar Date: 2015-05-25 Course: FEKN90 Examensarbete på civilekonomprogrammet (30hp) Authors: Philip Ek and Karin Erlinder Advisor: Rikard Larsson Purpose: By using classifications of different kinds of insiders we wish to en-lighten this area of study with empirical evidence of how insiders on the Swedish Stock Exchange yield abnormal returns. Furthermore, and perhaps more importantly, we seek to introduce a classification of insider transaction not used on Swedish data before with cluster transactions. LÄS MER

 5. 5. Shopper Mode- Shopper Marketing from a shopper perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Borgeke Nilsson; Caroline Lundström Ek; [2012]
  Nyckelord :Apoteket Hjärtat; Swedish pharmacy market; Shopper Marketing; shopper perspective; shopper mode; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Shopper Mode - Shopper marketing from a shopper perspective Date of the Seminar: Lund, 2012-05-30 Course: BUSN29. Master thesis Authors: Charlotte Borgeke Nilsson & Caroline Lundström Ek Advisor: Karin Alm Keywords: Shopper Marketing, shopper perspective, shopper mode, Swedish pharmacy market, Apoteket Hjärtat The thesis purpose: The purpose of this research is to contribute to a greater understanding and new knowledge in the conceptual area of Shopper marketing from a shopper's perspective Today, there is not much available research of the shoppers’ perspective of Shopper marketing. LÄS MER