Sökning: "Ekaterina Sorokina"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ekaterina Sorokina.

  1. 1. Det psykologiska kontraktet, mer än bara ett kontrakt – en fallstudie gjord på tidigare säsongsanställda

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Henrik Callmar; Ellen Hjort; Ekaterina Sorokina; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER