Sökning: "Ekhagen 2:1 Ekologi Ekoby Samhällsplanering Hållbart byggande"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ekhagen 2:1 Ekologi Ekoby Samhällsplanering Hållbart byggande.

  1. 1. Förslag till ett ekologiskt bostadsområde

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

    Författare :Elin Hegg; Lisette Nilsson; [2011]
    Nyckelord :Ekhagen 2:1 Ekologi Ekoby Samhällsplanering Hållbart byggande;

    Sammanfattning : Ekologiskt byggande har utvecklats och förstärkts under de senaste decennierna. Från det att ekobyar började planeras på 70-talet, till dagens lågenergibyggnader. Kunskapen om värmesystem, avloppsrening, byggmaterial och teknik har utvecklats. LÄS MER