Sökning: "Eko-märkning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Eko-märkning.

 1. 1. Signalling commitment to sustainability on the mutual fund market : An investigation of the Swedish equity mutual fund market

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Mattias Andersson; Erik Bernstrup; [2020]
  Nyckelord :Nordic Swan Ecolabel; Equity mutual funds; Signalling; eco-labelling; sustainable investing; Svanenmärkning; Aktiefonder; Signalteori; Eko-märkning; Hållbart investerande;

  Sammanfattning : In the midst of climate change and growing concern about social aspects, investors want to make informed sustainable choices regarding their consumption and investments. Many companies are trying to stay ahead of the curve by engaging in Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 2. 2. Eko-trenden är här? : En fallstudie över hur klädgrossisten Wiges kan öka efterfrågan på sitt ekologiska sortiment

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Rebecka Bergsten; Jeanette Johansson; [2008]
  Nyckelord :strategier; eko-märkning; ekologiska produkter; den gröna konsumenten; priskänsliga kunder och slutkonsumenter;

  Sammanfattning : Idag ökar kraven på att både företag och konsumenter tar ett större ansvar för miljön. Det härgäller i synnerhet för företag som producerar kläder. Miljötrenden har därför medfört att ävenklädgrossisten Wiges AB har valt att satsa på ekologiskt material. LÄS MER