Sökning: "Ekobrott"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Ekobrott.

 1. 1. Revisorns roll inom ekonomisk brottslighet: En analys av förväntningsgapet och revisorns förpliktelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Lennermar; Lisa Nilsson; [2024-02-09]
  Nyckelord :Ekonomisk brottslighet; revisor; revisorns roll; förväntningsgap;

  Sammanfattning : Ekobrott har länge funnits på den kriminalpolitiska agendan och ligger högt upp på samhällets åtgärdslista. Revisorer ses i samhället som en central aktör i att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. LÄS MER

 2. 2. Frivillig revision i branscher förknippade med ekobrott : Är dessa företag mer benägna att avstå revision?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Maria Andersson; Aryanaz Farhadi; [2024]
  Nyckelord :Abandoned audit duty; Economic crime; Voluntary audit.; Slopad revisionsplikt; Ekonomisk brottslighet; Frivillig revision.;

  Sammanfattning : Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi Författare: Maria Andersson och Aryanaz Farhadi Handledare: Jan Svanberg Datum: 2024 januari Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida små aktiebolag i branscher där företagen typiskt är mer benägna att begå ekonomisk brottslighet, är mindre benägna att ha revision än företag i andra branscher. Metod: Kvantitativ regressionsanalys med hjälp av data som hämtats från Retriever Business. LÄS MER

 3. 3. Behovet och nyttan med revision: En studie kring hur mindre aktiebolag reflekterar kring revision

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Johansson; Jenny Thanh Luong; [2023-08-18]
  Nyckelord :revisionsplikt; aktiebolag; revision; intressentteori; reflektioner; nyttokostnadsanalys;

  Sammanfattning : Inledning: I ett samhälle där organiserad brottslighet och ekobrott har blivit allt vanligare krävs det ökade resurser till ekobrottsmyndigheten och relaterade funktioner. Den svenska regeringen har påbörjat en utredning för att utreda huruvida det kan göras för att motarbeta att företag och aktiebolag idag används som brottsligt syfte. LÄS MER

 4. 4. Revisorns roll som brottsförebyggare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Eliasson; Vendela Nilsson; [2023-08-10]
  Nyckelord :Revision; Ekobrott; Brottsförebyggare; Intressenter; Revisorns roll;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I samband med att revisionsplikten togs bort finns det en diskussion kring huruvida ekonomisk brottslighet ökar eller inte. Revisorns roll som brottsförebyggare blir därför allt mer intressant och vilken påverkan de har inom ämnet. LÄS MER

 5. 5. Ekobrott eller gängskjutningar? En diskursanalys av begreppet kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Siri Enmark; [2023]
  Nyckelord :Kriminell; Kriminalitet; Laclau och Mouffe; Diskursteori; Säkerhetiseringsteori;

  Sammanfattning : The aim of this study is to go into depth and analyze the concept of criminality (kriminalitet)and how it is constituted in Swedish parliamentary debates. During the election campaigns leading up to the 2022 election, a big part of the campaigns dealt with the growing criminality, which shows an increased interest in the issue. LÄS MER