Sökning: "Ekokammare"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Ekokammare.

 1. 1. Medborgarjournalisten i mediasfären : En fallstudie om demokrati på sociala medier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nicole Lundström; Ansela Bognandi Refsbäck; [2020]
  Nyckelord :Alternativa medier; medborgarjournalistik; Twitter; affordanser; ekokammare; traditionella medier; grindvakter; informationsaktiviteter;

  Sammanfattning : Digital interactivity has changed the dissemination and availability of information. Traditionally, editors have acted as gatekeepers to ensure quality information flow within the mass media. With social media, the citizen can publish and disseminate information, which has created the term citizen journalism. LÄS MER

 2. 2. Digital politik : En undersökning av politiska facebookgrupper med hjälp av Social Representation Theory (SRT) & kvantitativ innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Dennis Vedmar; [2020]
  Nyckelord :digital politik; social representation theory; facebook; facebookgrupper; sociala medier; ekokammare;

  Sammanfattning : I följande arbete kombineras Social Representation Theory (SRT) med kvantitativ innehållsanalys när politiska facebookgrupper undersöks. Fyra grupper och tolv inlägg och 164 kommentarer undersöks. Den kvantitativa innehållsanalysen visar att samtalsklimatet på politiska facebookgrupper är hårt och ganska elakt. LÄS MER

 3. 3. En ”Sant” Politisk Diskussion : Om postsanning, bullshit och ramverk på sociala medier

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Olof Axman; [2020]
  Nyckelord :Post- truth; Bullshit; Echo- Chambers; Communicative action; Frame; Postsanning; Bullshit; Ekokammare; Kommunikativt handlande; Ram;

  Sammanfattning : Uppsatsen tog utgångspunkt i det trendiga begreppet postsanning som 2016 utsågs till årets ord av Oxford Dictionaries (BBC 2016). Trenden är till följd av den postfaktiskta epok vi, av många, påstått trätt in i. LÄS MER

 4. 4. Alla googlar allt : En kvalitativ studie om studenters uppfattning av individanpassade resultat vid informationssökning på internet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Albin Holmén; Emilia Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Algoritmer; individanpassat informationsflöde; informationssökning; personalisering; integritet;

  Sammanfattning : Idag innehåller internet ett överflöd av information och för att det ska kunna bli användarvänligt och lättorienterat finns det därför olika digitala verktyg som gör att information filtreras och anpassas till individen. Tidigare forskning menar att funktionerna kan vara både till för och nackdel. LÄS MER

 5. 5. Vad är det som övervakar mig? En studie om ungdomars medvetenhet kring personaliserade flöden och digital källkritik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Felicia Ahrland; Sarah Lindahl; [2018]
  Nyckelord :Algoritmer; filterbubbla; källkritik; ekokammare; medvetenhet; individualiserat flöde; digitala plattformar; tonåringar;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur ungdomar som växt upp i en digital värld förhåller sig källkritiskt tillinformation de tar del av på digitala plattformar, hur medvetna de är angående personaliseringen påinternet och hur det påverkar deras flöde. Syftet med studien är att ta reda på hur unga förhåller sig tilloch upplever de uppkomna effekterna som följd av deras användande. LÄS MER