Sökning: "Ekokritik"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet Ekokritik.

 1. 1. ”Ni är inte bättre än de djur ni dödar.” En existentialistisk läsning av Butcher’s Crossing möter ett ekokritiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :David Fredriksson; [2019-04-01]
  Nyckelord :John Williams; Butcher’s Crossing; existentialism; ekokritik; exploatering; Jean-Paul Sartre; Albert Camus; meningen med livet; pastoral; the frontier; amerikansk litteratur;

  Sammanfattning : This paper examines how John Williams novel Butcher’s Crossing can be understood through the perspectives of existentialism and ecocritisism. The novel depicts the Midwestern United States in the early 1870s; Butcher's Crossing is the name of a small isolated hunting city in Kansas, where the novel's protagonist Will Andrews travels. LÄS MER

 2. 2. Jordens poesi : Biophilia-hypotesen som ekokritisk läsning av Wordsworth, Coleridge och Keats

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Madeleine Aggerstam; [2019]
  Nyckelord :Ekokritik; Biophilia-hypotesen; Biofili; Biophilia hypothesis; Wordsworth; Coleridge; Keats; Natur; Ekocentrism; Antropocentrism; Romantik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Slutet är nära! : Hållbarhet, klimatångest och hotet om undergång i skönlitteratur och läromedel för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johan Weilander; Emil Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :sustainability; climate anxiety; eco-criticism; education on sustainability; theme-based education; Swedish language education; Tove Jansson; Mats Strandberg; fiction; children s literature; text books; apocalypse; hållbarhet; klimatångest; ekokritik; hållbarhetsundervisning; tematisk svenskundervisning; Tove Jansson; Mats Strandberg; skönlitteratur; läromedel; undergång;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i en ökning av så kallad klimatångest bland barn, är denna studies syfte är att undersöka och analysera ekologiska frågeställningar inom barnlitteratur och läromedel för mellanstadieelever för att se hur försöken att skapa ekologiskt medvetna medborgare görs, hur ansvaret mellan barn och vuxna behandlas, hur det hållbara samspelet mellan natur och mänsklighet problematiseras och hur hotet om undergång skildras och hanteras. Analysen genomförs med hjälp av en kvalitativ textanalys av de skönlitterära verken Kometen kommer av Tove Jansson och Slutet av Mats Strandberg, samt av fyra läromedel i SO- och NO-ämnen ur serien Utkik. LÄS MER

 4. 4. L'union fait la force (géologique) : une analyse écocritique des Fourmis de Bernard Werber

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Annie Sebbfolk; [2019]
  Nyckelord :ecocriticism; bernard werber; bernard; werber; ecology; nature; ants; empire of the ants; environment; environmentalism; dark ecology; anthropocene; climate change; global warming; green reading; ecofiction; nature writing; écocritique; bernard werber; bernard; werber; environnementalisme; anthropocène; fourmis; umwelten; écofiction; écologie; écologique; changements climatiques; environnementaux; climat; rechauffement climatique; bernard werber; ekokritik; werber; bernard; myror; ekologi; natur; klimatförändringarna; klimathotet;

  Sammanfattning : The paper is an ecocritical analysis of the Empire of the ants, a book written in 1991 by Bernard Werber. Through this green reading, the author seeks to better understand how climate change is created from a social point of view and why, by inherence, it is so difficult to avert. LÄS MER

 5. 5. Vår jord är sjuk, kan vi rädda den? : En kvalitativ studie med fokus på en skönlitterär barnbok om hållbar utveckling i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lisa Roth; Fannie Petersson; [2019]
  Nyckelord :Ecocriticism; ecocentrism; anthropocentrism; ecological sustainable development; Ekokritik; ekocentrism; antropocentrism; ekologisk hållbar utveckling; miljö;

  Sammanfattning : Syftet studien är att undersöka hur en skönlitterär barnbok öppnar för samtal om ekologisk hållbar utveckling med elever i årskurs 3. Barnboken som används ochanalyseras heter Lovis Ansjovis och jorden (2017). Den analyseras genom ett ekokritiskt perspektiv och boken läses upp för elever i helklass under ett lektionstillfälle. LÄS MER