Sökning: "Ekokritik"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet Ekokritik.

 1. 1. ”Och med granskogen följer mörker” Natursyn i två barnlitterära bilderböcker av Lars Lerin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Oskar Jonsson; [2022-02-17]
  Nyckelord :Lars Lerin; Ekokritik; Barn- och ungdomslitteratur; Bilderböcker;

  Sammanfattning : This thesis examines which attitudes towards nature can be found in two contemporary children’s picture books by Swedish artist and author Lars Lerin. The questions posed further concern whether there are visible differences between the attitudes in the two books and whether there is a didactic attempt to influence the reader in a certain direction. LÄS MER

 2. 2. Nära den bruna jorden : En ekokritisk analys av Edith Södergrans poesi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Signe Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Ekokritik; lyrik; Edith Södergran;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. I harmoni med naturen, betydelsen av att bry sig : En ekokritisk litteraturstudie av Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria Svensson; Rebecka Arnell; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Lgr 11; ekokritik; barnlitteratur; skönlitteratur; Astrid Lindgren; närläsning; värdegrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska om det finns en didaktisk potential i texten beträffandehållbar utveckling i Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn. Studien undersöker hurnaturen framställs genom en kvalitativ, ekokritisk litteraturanalys samt vilken relationmänniskorna har till djuren i böckerna. LÄS MER

 4. 4. Myren och moderniteten : om natur, tid och plats i Sara Lidmans roman Hjortronlandet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emelie Sandström; [2022]
  Nyckelord :Sara Lidman; Hjortronlandet; ecocriticism; spatiality; nature; space; place; time; Kate Soper; Yi-Fu Tuan; Doreen Massey; Sara Lidman; Hjortronlandet; ekokritik; rumsuppfattning i litteraturen; natur; rum; plats; tid; Kate Soper; Yi-Fu Tuan; Doreen Massey;

  Sammanfattning : With this essay I aim to illustrate the simultaneous tension between and entanglement of narratives of mire and modernity in Sara Lidman’s novel Hjortronlandet. Both mire and modernity are understood wide concepts; as temporal as well as spatial markers relating to nature. LÄS MER

 5. 5. #earth#enviroment#posthuman#sciencefiction#ecocriticism : eller, en ekokritisk läsning av science fiction-litteratur samt ett försök att sammanföra samtida klimatdiskussioner med framtidsgestaltningar av människan och hennes omvärld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jacob Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Science fiction; ekokritik; posthumanism; Dune; The Left Hand of Darkness; Dawn; skönlitteratur; framtid; ekologi; klimatförändring;

  Sammanfattning : Uppsatsen gör en kvalitativ närläsning av utvalda passager i science fiction-verken Dune - Frank Herbert (1965), The Left Hand of Darkness - Ursula K. Le Guin (1969) och Dawn - Octavia E. Butler (1987). Materialet analyseras utifrån ett ekokritiskt perspektiv. LÄS MER