Sökning: "Ekokritik"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Ekokritik.

 1. 1. ”Det var vilda, övergivna skogen, alls ingen hjälp att få.” : En ekokritisk och didaktisk analys av Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen. 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilda Nordgren; [2021]
  Nyckelord :Ekokritik; didaktik; didaktisk potential; Selma Lagerlöf; En herrgårdssägen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vidunderlig mark : En ekokritisk komparativ analys av Junji Itos Uzumaki och Jeff VanderMeers Annihilation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ellen Andersson; [2021]
  Nyckelord :Junji Ito; Jeff VanderMeer; Ekokritik; Plats;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag hur platserna Kurouzu-cho från Junji Itos Uzumaki och Område X från Jeff VanderMeers Annihilation framställs ur ett ekokritiskt perspektiv. Detta genom att titta på växtligheten och naturfenomen, attityder kring platserna, hus och byggnader, samt hur platserna förhåller sig till begreppet agens. LÄS MER

 3. 3. Idylliska lögner och sanningar om idyllen : Ett ekokritiskt perspektiv på Vladimir Nabokovs Lolita

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Kajsa Örneke; [2021]
  Nyckelord :Vladimir Nabokov; Lolita; Ecocriticism; Nature; Pastoral; American Suburb; Pedophilia; Vladimir Nabokov; Lolita; Ekokritik; Natur; Pastoral; Amerikanska förorten; Pedofili;

  Sammanfattning : In this essay, I analyze Vladimir Nabokov's novel Lolita from an ecocritical perspective. I try as far as possible to ignore the pedophile theme and instead focus on the thematic environment: nature, places and language. LÄS MER

 4. 4. Människan och naturen i modern barnlitteratur : En ekokritisk analys av tre barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Hildingsson; Maria Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Ekokritik; Natursyn; Miljöetik; Klimatförändring;

  Sammanfattning : En litteraturvetenskaplig undersökning av tre moderna skönlitterära barnböcker för mellanåldern 9–12 år utgivna 2019–2020. Undersökningens syfte har varit att utifrån ett ekokritiskt perspektiv undersöka hur mötet mellan människa och natur gestaltas samt hur natursynen framställs. LÄS MER

 5. 5. Dystopiska hot och hoppfulla framtider : En ekokritisk studie av fyra svenska ungdomsdystopier utgivna mellan år 2011 och år 2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Gunilla Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Barn- och ungdomslitteratur; Ungdomsdystopier; Miljötematik; Ekokritik; Medieekologi;

  Sammanfattning : En stark samtida trend inom den svenska barn- och ungdomslitteraturen är dystopier, skildringar av dysfunktionella samhällen. Ungdomsdystopierna skildrar protagonister som tvingas förhålla sig till sönderslagna samhällen, samtidigt som de brottas med vuxenblivande och vänskapsrelationer. LÄS MER