Sökning: "Ekologiskt ansvarstagande"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Ekologiskt ansvarstagande.

 1. 1. "Men jag är medveten om det och försöker" - När miljöansvarets komplexitet möter vardagens realiteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lina Walldén; Marie Theresa Odinamba; [2017]
  Nyckelord :Ekologiskt handlingsutrymme; Ansvarstagande positioneringar; Politisk konsumtion; Individualiserat ansvarstagande; Individualiserat miljöansvar; Go-along; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att förstå hur studerande kvinnor mellan 20 och 30 år, bosatta i Malmö, upplever det individualiserade miljöansvaret vid inköp av mat i sin vardag. Bakgrunden till studien är att det de senaste åren har skett en ansvarsförskjutning från stat till individ gällande miljöproblem och -lösningar. LÄS MER

 2. 2. Relationsdrama eller drömförhållande? - En studie om etik, Corporate social responsibility och Human Resource Management

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Clara Karpfors; [2016-01-07]
  Nyckelord :HRM; CSR; etik; affärsetik; hållbarhet;

  Sammanfattning : SyfteBåde socialt ansvarstagande, HR-arbete och etik anses hänga samman med företagens strategiska och vinstdrivande verksamhet. Samtidigt kritiseras just detta och forskare menar att vinstsyfte aldrig på riktigt kan kombineras med etik. Det verkar som att de tre frågorna har en självklar men komplicerad relation till varandra. LÄS MER

 3. 3. Krav som är betydelsefulla vid inköp av logistiktjänster : Utifrån corporate social responsibility

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Lava Omar Salim; Daniel Ilia; [2016]
  Nyckelord :Logistics service providers; third party logistic providers; corporate social responsibility; selection criteria; essential requirements; sustainable supply chain management; Tjänsteföretag inom logistik; tredjepartslogistik-aktör; företagens ansvarstagande i samhället; urvalskriterier; avgörande krav; hållbar leverantörskedja;

  Sammanfattning : Background: In a larger picture, companies are hiring third party logistics operators who have the task to manage all or part of logistics operations such as storage, transport and packaging. The case company strives to constantly improve in order to get a better understanding of the requirements in connection with procurement. LÄS MER

 4. 4. Etiska fonder : en studie för att undersöka om avkastningen skiljer sig mellan etiska och traditionella fonder?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ranja Abounaja El khabbaz; [2014]
  Nyckelord :avkastning; etiska fonder; fonder; prestationsmått; regressionsanalys; risk; riskjusterad avkastning;

  Sammanfattning : I takt med att miljö och socialt ansvarstagande blivit en central fråga globalt har även många privatpersoner fått en vilja att ta ställning i dessa frågor när de gäller vardagliga ärenden som konsumtion. Detta har lett till att många varor skapats i ny form som anpassar sig efter konsumenternas preferenser. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetscertifieringar som metod för mindre charkuteriföretag att kommunicera kvalitet och tillit

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jonas Malmström; Therese Martinsson; [2014]
  Nyckelord :Kvalitetsattribut; tillitsattribut; kvalitetssignaler; ekologiskt; ursprungsmärkning; socialt ansvarstagande; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tilliten för livsmedelsbranschen och således köttbranschen har blivit ifrågasatt av konsumenter de senaste årtiondena på grund av olika redlighetsfusk, sjukdomsutbrott och misskötta djur. Konsumenter värderar kvalitetsattribut som säkerhet och etiska aspekter allt mer. LÄS MER