Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Utmaningar med ekologiskt ansvarstagande i stora företags leverantörskedjor : - En modellutvecklande studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Gabriel Ekelöf; Marcus Nordenståhl; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Environmental responsibility; Supply chain; Challenges; Implementation; Audit; Communication; Corporate social responsibility CSR ; Ekologiskt ansvarstagande; Leverantörskedja; Utmaningar; Implementering; Granskning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Utifrån idégrunderna från CSR är syftet att utveckla en samlad modell om de mest utmärkande utmaningarna med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor, med fokus på implementering, granskning och kommunikation. Metod: Studien baseras på vetenskapsteori från hermeneutiken och socialkonstruktivismen. LÄS MER

 2. 2. Hållbara affärsmodeller : Hur affärsmodeller som tillämpningsverktyg kan informera organisationer om egennyttan i hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Bergström; Oskar Normansson Mylonas; [2018]
  Nyckelord :Business case for sustainability; Affärsmodeller; Hållbarhet; Ledning; Affärsmodell-kanvas;

  Sammanfattning : Problematisering: Frustration hos ledare växer till följd av ökade krav på hållbarhet och en upplevd oförmåga att leverera värdeskapande som är i enlighet med förväntningar på ekonomisk prestation och ökade krav på hållbarhet. Innovation av affärsmodeller har identifierats som väsentligt för att möjliggöra hållbarhet som en plattform för framgång. LÄS MER

 3. 3. "Men jag är medveten om det och försöker" - När miljöansvarets komplexitet möter vardagens realiteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lina Walldén; Marie Theresa Odinamba; [2017]
  Nyckelord :Ekologiskt handlingsutrymme; Ansvarstagande positioneringar; Politisk konsumtion; Individualiserat ansvarstagande; Individualiserat miljöansvar; Go-along; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att förstå hur studerande kvinnor mellan 20 och 30 år, bosatta i Malmö, upplever det individualiserade miljöansvaret vid inköp av mat i sin vardag. Bakgrunden till studien är att det de senaste åren har skett en ansvarsförskjutning från stat till individ gällande miljöproblem och -lösningar. LÄS MER

 4. 4. Relationsdrama eller drömförhållande? - En studie om etik, Corporate social responsibility och Human Resource Management

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Clara Karpfors; [2016-01-07]
  Nyckelord :HRM; CSR; etik; affärsetik; hållbarhet;

  Sammanfattning : SyfteBåde socialt ansvarstagande, HR-arbete och etik anses hänga samman med företagens strategiska och vinstdrivande verksamhet. Samtidigt kritiseras just detta och forskare menar att vinstsyfte aldrig på riktigt kan kombineras med etik. Det verkar som att de tre frågorna har en självklar men komplicerad relation till varandra. LÄS MER

 5. 5. Krav som är betydelsefulla vid inköp av logistiktjänster : Utifrån corporate social responsibility

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Lava Omar Salim; Daniel Ilia; [2016]
  Nyckelord :Logistics service providers; third party logistic providers; corporate social responsibility; selection criteria; essential requirements; sustainable supply chain management; Tjänsteföretag inom logistik; tredjepartslogistik-aktör; företagens ansvarstagande i samhället; urvalskriterier; avgörande krav; hållbar leverantörskedja;

  Sammanfattning : Background: In a larger picture, companies are hiring third party logistics operators who have the task to manage all or part of logistics operations such as storage, transport and packaging. The case company strives to constantly improve in order to get a better understanding of the requirements in connection with procurement. LÄS MER