Sökning: "Ekonometri"

Visar resultat 1 - 5 av 809 uppsatser innehållade ordet Ekonometri.

 1. 1. Det svarta guldet - oljans påverkan på den svenska aktiemarknaden : En ekonometrisk analys av oljans avkastning och volatilitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Felicia Uebel; Fredrik Berglin; [2021]
  Nyckelord :Oil; Economics; Econometrics; Stockholm Stock Exchange; Nasdaq Stockholm; Stock Market; OMXS; OVX; Return; Sectors; Olja; Nationalekonomi; Ekonomi; Ekonometri; Aktiemarknad; OMXS; OVX; Avkastning; Sektorer;

  Sammanfattning : Research on the relationship between the oil market and the stock market has been a frequently discussed topic. Regarding the connection between oil and the stock market, there are different opinions about whether there is a relationship or not, therefore there is still room left for further research on the subject matter. LÄS MER

 2. 2. Minimilöners effekter på ungdomssysselsättning inom EU

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Wahid Heidari; Umba Nsabimana; [2021]
  Nyckelord :minimum wage; youth employment; labour market; European Union; panel analysis; econometrics; minimilön; ungdomssysselsättning; arbetsmarknad; Europeiska unionen; EU; panelanalys; ekonometri;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka minimilöners effekter på ungdomssysselsättning inom Europeiska unionen (EU). De åldrar som undersöks är ungdomar (15–24), vilket vidare delas in i tonåringar (15–19) och unga vuxna (20–24). LÄS MER

 3. 3. Bestämningsfaktorer för bostadsrättspriser : En ekonometrisk paneldatastudie över bostadsrättsprisers utveckling i Sverige 1996–2018

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Joel Johnsson; Max Ehrnström; Filip Halldén; [2021]
  Nyckelord :Ekonometri; bostadsrättspris; fixed effect; makrotillsynsverktyg; bolånetak;

  Sammanfattning : The Swedish housing market is a frequently debated topic where the focus is often concentrated on the rise in prices in recent years and the risks that transpire from it. On the other hand, studies on the price development of tentan-owned real estate are not as well represented nor debated. LÄS MER

 4. 4. Hur ser sambandet ut mellan andelen singelhushåll och olika samhällsvariabler? : En analys kring singelhushållsbildningen och dess utveckling i Sverige

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joe Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :Enpersonshushåll; singelhushåll; hushållsbildning; ekonometri; regression; paneldata; fasta effekter;

  Sammanfattning : Målet med uppsatsen har varit att identifiera sambandet mellan flera kvantitativa samhällsvariabler och andelen singelhushåll i Sverige för att utöka förståelse kring inhemska hushållsbildningen. Tidigare forskning har nämligen visat att andelen singelhushåll inom en region är starkt påverkad av flera faktorer, såväl ekonomiska som sociala, demografiska och geografiska. LÄS MER

 5. 5. Borta låg men hemma lägst : Importprisernas roll för inflationen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Adrian Cullberg; Martin Olsson; [2019]
  Nyckelord :inflation; import; importpriser; importprisinflation; Sverige; 2008; finanskrisen; Phillipssambandet; Phillipskurvan; ekonometri;

  Sammanfattning : Trots minusränta, kvantitativa lättnader och positiv BNP-tillväxt är inflationen i Sverige 2012 till 2016 närmast obefintlig. Liknande mönster visar sig i stora delar av världen där inflationen under återhämtningen efter den globala finanskrisen 2008 inte beter sig som förväntat. LÄS MER