Sökning: "Ekonomi kandidat"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Ekonomi kandidat.

 1. 1. Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som mest lämplig för tjänsten är? : en vinjettstudie om chefers tankesätt i rekryteringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johanna Möller; Beatrice Cehlin; [2020]
  Nyckelord :Spegelbild; rekrytering; mångfald; chefer; könsetiketter;

  Sammanfattning : Historiskt sett har segregeringen mellan könen alltid varit ett problem. Uppdelningen av arbetsmarknaden bidrar till våra olika förväntningar och de stämplar som finns på könen. Mångfalden begränsas av att vi rekryterar vår egen spegelbild. Syftet med studien är att undersöka om chefer rekryterar sin egen spegelbild. LÄS MER

 2. 2. ÄR AI NYCKELN TILL EN LIKVÄRDIG REKRYTERING? : - En kvalitativ studie om hur artificiell intelligens påverkar diskriminering och fördomar under rekryteringsprocessen.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ibrahim Samo; Metin Ömansson; [2020]
  Nyckelord :Diskriminering; fördomar; omedvetna fördomar; rekryteringsprocess; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Datum: [2020-06-02] Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare: Ibrahim Samo & Metin Ömansson Titel: ÄR AI NYCKELN TILL EN LIKVÄRDIG REKRYTERING? - En kvalitativ studie om hur artificiell intelligens påverkar diskriminering och fördomar under rekryteringsprocessen. Handledare: Klara Regnö Nyckelord: Diskriminering, fördomar, omedvetna fördomar, rekryteringsprocess, artificiell intelligens Frågeställningar: - Vilka möjligheter, relaterat till diskriminering, uppstår genom användandet av AI under rekryteringsprocessen?- Vilka utmaningar, relaterat till diskriminering, uppstår genom användandet av AI under rekryteringsprocessen? Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur AI-teknik påverkar diskriminering och fördomar under rekryteringsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Jakten på den perfekta anställda : Eller är allt bara kompromisser?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ferat Yildiz; Kevin Kemal; Husein Elamidi; [2020]
  Nyckelord :Rekrytering; HR; HRM;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: “Jakten på den perfekta anställda - Eller är allt bara kompromisser?” Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Författare: Husein Elamidi           Kevin Kemal             Ferat Yildiz                                         (98/04/20)                 (98/05/12)                 (98/11/22) Handledare: Johan Grinbergs  Nyckelord: Rekrytering, Komplexitet, Utmaning, Kandidat, Rekryteringsprocess, HR, Optimal anställning Problemformulering:Vilka utmaningar kan en rekryterare ställas inför under en rekryteringsprocess? Hur ser komplexiteten ut för rekryterare som ställs inför sökande av kandidater? Syfte: Syftet är att beskriva och analysera vilka utmaningar en rekryterare kan ställas inför när denne vill anställa en ny person till organisationen. Även analysera och beskriva hur komplex en rekrytering kan vara och vilka faktorer som kan vara utmanande. LÄS MER

 4. 4. Psilocybin's effects on the brain and implications for depression treatment

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Katariina Sarajärvi; [2020]
  Nyckelord :psilocybin; depression; psychedelic-assisted therapy; psilosybiini; masennus; psykedeeliavusteinen terapia; psilocybin; depression; psykedelisk terapi;

  Sammanfattning : Mental illnesses, especially depression, are a global problem that require new treatment options to those whose symptoms are resistant to the current ones. Psilocybin, which is a naturally occurring drug in mushrooms, has become a potential candidate. LÄS MER

 5. 5. Konsten att välja rätt influencer : En kvalitativ studie om hur företag identifierar och väljer influencers för att stärka sitt varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Louise Strandberg; Elin Thorén; [2020]
  Nyckelord :influencer marketing; social media; influencer; marknadsföring; influenser; varumärke;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Konsten att välja rätt influencer Författare: Elin Thorén och Louise Strandberg Handledare: Navid Ghannad Examinator: Ulf Aagerup Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i Internationell Marknadsföring Termin: VT 2020 Antal ord: 19 442Syfte: Syftet med denna uppsatsen är att få en bättre förståelse för hur företag identifierar och väljer influencers för att stärka sitt varumärke. Metod och material: Kvalitativ undersökning med fyra semistrukturerade intervjuer Huvudresultat: Samtliga fallföretag identifierar och väljer influencers med omsorg genom att försöka ta reda på om influencern är en bra match till deras varumärke och dess värderingar för att marknadsföringsmetoden ska ses som trovärdig. LÄS MER