Sökning: "Ekonomi kandidat"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Ekonomi kandidat.

 1. 1. Vad styr rekryteringsprocessen? : En kvalitativ studie om vad chefer och rekryterare värderar i en rekryteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rania Awn; Linn Ståhl; [2019]
  Nyckelord :rekrytering; urval; rekryterare; chef; värdering;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad chefer respektive rekryterare anser är av störst vikt i en rekryteringsprocess. Respondenterna som medverkade i den här studien utgjordes av fem rekryterare och fem chefer som utför rekrytering. LÄS MER

 2. 2. Quantifying the relationship between the waste footprint and environmental impact of products

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Deniz Demirer Demir; [2019]
  Nyckelord :Product waste footprint; life cycle assessment; circular economy; environmental decision making; environmental sustainability;

  Sammanfattning : Despite the increasing public awareness about the waste that is created while consuming and disposing of products, the waste created by the raw material extraction and production phases is usually invisible to the consumers. In this respect, a product waste footprint indicator based on the life cycle perspective was recently proposed to address this knowledge gap, offering a better understanding of the environmental consequences of human consumption behaviour. LÄS MER

 3. 3. Vad attraherar arbetstagaren : om arbetstagarens preferenser inom ingenjörsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lovisa Arnoldsson; Jessika Varvne; [2018]
  Nyckelord :Employer Branding; Varumärke; Attrahera arbetstagare; Lean; Rekrytering;

  Sammanfattning : Det kan vara svårt och tidskrävande att hitta rätt arbetstagare. Företagen måste sticka ut i mängden för att locka och rekrytera rätt kandidat. LÄS MER

 4. 4. Rekrytering : Betydelsen av icke-verbal och mentala genvägar i arbetsintervjun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Beppe Rohdin; [2017]
  Nyckelord :non-verbal communication; first impression; recruiting; interviewing;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har behandlat rekryteringsprocessen med fokus på intervjun. Arbetet har avgränsats till att studera icke-verbal kommunikation och mentala genvägar som kan förekomma i en arbetsintervju. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med sju intervjupersoner. Resultatet analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Konsten att axla ett chefsuppdrag som ung : En studie om unga chefers karriärsutmaningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Olivia Bengtsson; Emmy Johansson; [2017]
  Nyckelord :Young managers; career challenges; management; expectations; Unga chefer; karriärsutmaningar; chefskap; förväntningar;

  Sammanfattning : Titel: Konsten att axla ett chefsuppdrag som ung - En studie om unga chefers karriärsutmaningarFörfattare: Emmy Johansson och Olivia Bengtsson Institution: Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi, Ekonomihögskolan Program: Human Resource Management Kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (Kandidat) Handledare: Kjell Arvidsson Examinator: Mikael Lundgren Syfte: Syftet med studien är att identifiera vilka utmaningar unga chefer står inför i sina karriärer, samt hur de hade kunnat förberedas bättre på de upplevda karriärsutmaningarna. Genom att identifiera unga chefers utmaningar önskar vi kunna skapa en ökad medvetenhet hos blivande unga chefer, ledarskapsutbildningar, organisationer och företag. LÄS MER