Sökning: "Ekonomi-chef"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Ekonomi-chef.

 1. 1. Ett företags motiv vid tillsättandet av en controller

  Kandidat-uppsats, Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Sofie Lavelius; Mikael Hallbäck; [2010]
  Nyckelord :Företagsekonomi; Management; Controller; Controllerrollen; Ekonomistyrning; Ekonomi-chef; IT-chef.;

  Sammanfattning : Controllerrollen har sitt ursprung i USA där den verkade i de amerikanska järnvägsbolagen under 1800-talet . Termen kom sedan till Sverige runt 1970-talet då intresset för en controller ökade i Europa. LÄS MER

 2. 2. Värdering av fotbollsspelare

  Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mohamed Elmi; Mohsen Alipour; [2006]
  Nyckelord :Ekonomi; finansiering; idrott; fotboll;

  Sammanfattning : Mycket har hänt de senaste 10-15 åren inom fotbollsvärlden. Fotbollsklubbarna har fått börja ändra strategi, nu måste även den ekonomiska aspekten beaktas när klubbarna ska investera i spelare. LÄS MER