Sökning: "Ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 20229 uppsatser innehållade ordet Ekonomi.

 1. 1. The effects of Covid-19 on young adults´outdoor recreation habits. A comparison between Sweden and Mexico

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Jessica Joana Marin-Rodríguez; [2023-05-17]
  Nyckelord :Outdoor Recreation; Covid-19 Pandemic; Young Adults; Sweden; Mexico; country comparison;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic, that became a global phenomenon in March 2020, has been causing disruptions globally and across all sectors. And, as nations around the world attempted to contain the spread, lockdowns and strong restriction were set in place, directly affecting peoples' time outdoors. LÄS MER

 2. 2. Hur drivmedelsbranschen arbetar med cirkulär ekonomi i sin omställning mot hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucy Melin; Alexander Makris; [2023-05-10]
  Nyckelord :drivmedelsbranschen; omställning; etiska business case modeller; organiserat hyckleri; organisatoriska fasader; ekonomistyrning; CE;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: När “business as usual” inte längre är en möjlighet är en omställning ett måste. Det linjära konceptet där produkter slutar som avfall i slutet av produktionslinjen är inte längre hållbar. LÄS MER

 3. 3. HÅLLBARHET INOM TEXTILINDUSTRIN :

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Madeleine Winberg; [2023-03-20]
  Nyckelord :Hållbarhet; Handlingsplan; Fast fashion; Europeiska Unionen; EU; Cirkulär textil; Cirkulär ekonomi; Sustainability; fashion Industry;

  Sammanfattning : This study examines circular economy and sustainability work in the textile industry. The two main questions for the study are how Swedish fashion brands relates to EU’s action plan for circular economy and what challenges and opportunities there are with implementing circular economy. LÄS MER

 4. 4. "They call us corona boys". A qualitative study of multilocal lifeworlds and social implications of multilocality during the Covid-19-pandemic in the area of Åre, Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Nicolai Ekecrantz; [2023-03-17]
  Nyckelord :Multilocality; urban-rural mobility; the COVID-19 pandemic; nonpermanent residents; remote working;

  Sammanfattning : In accordance with contemporary scholars, the identified increase of urban-rural mobility during the pandemic testifies that multilocality, in terms of living an everyday life in more than one place, is gaining momentum (Di Marino, 2022; Willberg, 2021). In a Swedish context, however, the qualitative research on this emerging housing phenomena is sparse, despite the rich tradition of examining nonresidential housing in terms of second homes. LÄS MER

 5. 5. ”För vem planerar du din undervisning”? En kvalitativ intervjustudie med fyra förskollärare om deras erfarenheter och upplevelser av att arbeta med inkluderande undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Sohlström; Ida Kvernsjöli; [2023-02-14]
  Nyckelord :förskolelärare; erfarenheter; upplevelser; inkluderande undervisning; främjande; hindrande;

  Sammanfattning : Inkludering har varit ett hett diskussionsämne i samhällsdebatten de senaste åren kring vad inkludering egentligen är och Skolinspektionens granskning (2018) visar att undervisningen i förskolans kontext är flertydig. Undervisningen är också problematisk och ett utvecklingsområde i dagens förskola. LÄS MER