Sökning: "Ekonomiavdelning mål"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ekonomiavdelning mål.

  1. 1. Fastighetsdrift på entreprenad - en studie av Hässleholms och Ängelholms sjukhus

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Angelica Persson; Annica Samevik; [2009]
    Nyckelord :Fastighet; Drift; Entreprenad; Outsourcing; Real estate; Management;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda hur RegionFastigheters organisationsförändring har påverkat deras verksamhet. Vi analyserar om uppkomna effekter stämmer överrens med dokumenterade teorier om outsourcing samt uppställda hypoteser. En jämförelse av driftentreprenaderna på sjukhusen i Hässleholm och Ängelholm har gjorts. LÄS MER