Sökning: "Ekonomisk brottslighet Arbetsrätt Banker Bankbranschen Banksekretess"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ekonomisk brottslighet Arbetsrätt Banker Bankbranschen Banksekretess.

  1. 1. Förbrukat förtroende och ekonomisk brottslighet inom bankbranschen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Filip Erhardt; [2015]
    Nyckelord :Ekonomisk brottslighet Arbetsrätt Banker Bankbranschen Banksekretess; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Bankbranschen är en bransch som präglas av förtroende. Förtroende mellan banken och dess kunder, banken och statliga institutioner, banken och dess anställda och sist men inte minst aktiemarknadens förtroende för bankens styrelse och ledning i det fall den är börsnoterad. LÄS MER