Sökning: "Ekonomisk familjerätt"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Ekonomisk familjerätt.

 1. 1. Boutredningsmannaförfarandet - Ställningen i förhållande till dödsbodelägarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Ekonomisk familjerätt; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När någon går bort försvinner inte det den avlidne efterlämnar sig automatiskt. Ett dödsbo bildas som omfattar den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt sett kommer dödsboet att förvaltas av dödsbodelägarna, det vill säga de som på något sätt kommer ha del av det som ingår i dödsboet genom arv eller genom testamente. LÄS MER

 2. 2. Tills döden skiljer oss åt - En komparativ studie av den efterlevande makens arvsrättsliga skydd i svensk och finsk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emmie Sumelius; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; family law; komparativ rätt; comparative law; arvsrätt; successionsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Makes arvsrätt infördes i Sverige år 1988 i samband med en större reform på både äktenskapsrättens och arvsrättens område. Den tidigare arvsrättens utformning ansågs vara grundad på en föråldrad syn på både familjen och samhället, och det var dags för en förnyelse. LÄS MER

 3. 3. Det dolda samägandet och familjerätten – Ett rättviseperspektiv på debatten om ett juridikens problembarn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Förmögenhetsrätt; Rättvisa; Samäganderätt; Dold samäganderätt; Äktenskapsbalken; Sambolagen; Äktenskap; Sambo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med 1920 års giftermålsbalk (1920:405) introducerades ett nytt system för makars egendomsförhållanden i svensk rätt. I denna ordning, som utgör gällande rätt än i dag, betonades makars självständighet genom bevarandet av den individuella äganderätten efter äktenskaps ingående. LÄS MER

 4. 4. Harmoniseringen mellan det förstärkta laglottsskyddet och livförsäkringar med förmånstagarförordnande : ÄB 7:4 st. 1 i förhållande till FAL 14:7 st. 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robert Östman; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; ekonomisk familjerätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Vad händer om min sambo dör?" - En studie av sambors rättsliga efterlevandeskydd i Sverige och Norge med utgångspunkt i teorin om normativa grundmönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :familjerätt; komparativ rätt; sambo; efterlevandeskydd; arvsrätt; bodelning; Norge; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har samboförhållanden i både Sverige och Norge blivit en allt mer vanlig och allt mer socialt accepterad samlevnadsform. Trots relativt likartade samhällsförhållanden har dock lagstiftaren i respektive land utformat sambors rättsliga efterlevandeskydd på olika sätt. LÄS MER