Sökning: "Ekonomisk familjerätt"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Ekonomisk familjerätt.

 1. 1. Jämkning av äktenskapsförord : En undersökning av makars möjlighet att jämka oskäliga förord med fokus på domstolens bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Ekonomisk familjerätt; familjerätt; äktenskapsförord;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rätt till familjelycka? – En rättsvetenskaplig uppsats om altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige och Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Sundblad; [2020]
  Nyckelord :altruistiskt; assisterad befruktning; familjerätt; Finland; ofrivillig barnlöshet; surrogatarrangemang; surrogatmor; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; Sverige; tilltänkt förälder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har utvecklingen av metoder för assisterad befruktning gått snabbt framåt och numera kan många som lider av ofrivillig barnlöshet få hjälp att få barn genom dessa metoder. Begränsningar i både svensk och finsk lagstiftning medför dock att alla ofrivilligt barnlösa inte kan få barn genom assisterad befruktning. LÄS MER

 3. 3. Särskilda skäl - om undantaget i det förstärkta laglottsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christian Svensson; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den legala arvsordningen ska garantera att en bröstarvinge får del av föräldrarnas egendom när de dör. I Sverige ska den del en bröstarvinge är garanterad vara hälften av kvarlåtenskapen delat med antalet bröstarvingar. Denna del kallas laglott. Detta innebär en begränsning av en förälders rätt att testamentera bort egendom. LÄS MER

 4. 4. Boutredningsmannaförfarandet - Ställningen i förhållande till dödsbodelägarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Ekonomisk familjerätt; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När någon går bort försvinner inte det den avlidne efterlämnar sig automatiskt. Ett dödsbo bildas som omfattar den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt sett kommer dödsboet att förvaltas av dödsbodelägarna, det vill säga de som på något sätt kommer ha del av det som ingår i dödsboet genom arv eller genom testamente. LÄS MER

 5. 5. Utländska månggiften i Sverige - Om införandet av en reglering mot utländska månggiften och dess förenlighet med rätten till privat- och familjeliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Granholm; [2019]
  Nyckelord :Internationell privaträtt; EKMR; Europadomstolen; Artikel 8; Rätten till privat- och familjeliv; Familjerätt; Månggifte; Polygama äktenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I januari 2018 utkom Skatteverket med en promemoria om månggifte i folkbokföringsregistret. Promemorian visade att 169 personer hade registrerade faktiska månggiften i Sverige. LÄS MER