Sökning: "Ekonomisk situation"

Visar resultat 1 - 5 av 614 uppsatser innehållade orden Ekonomisk situation.

 1. 1. ATTITYDER TILL KLIMATAÅTGÄRDER: EN FRÅGA OM EKONOMISKA SITUATION ELLER KLIMATORO? - En komparativ studie mellan 10 av EU:s medlemsstater

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elias Lindeblad; [2022-02-02]
  Nyckelord :Klimatanpassningar; Ekonomisk situation; Klimatoro; EU; Europa; Medlemsstater; Jämförande studie; Climate adaptation; Economic situation; Worry about climate change; EU; Europe; Memberstates; Comparative study;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aim to clarify what factors effect citizen’s attitudes toward climate adaptations in the EU member states. Previous research shows that citizen’s economic situation and whether you are worried about climate change or not, are important factors that shapes the attitude towards climate adaptation. LÄS MER

 2. 2. I don’t even think there are environmental politics here! A paper on youth influence and the coal mining industry in Bosnia & Herzegovina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Matilda Råbrant; [2022]
  Nyckelord :youth influence; climate change; environmental politics; natural resources; fossil economy; youth engagement; political ecology; Bosnia-Herzegovina; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bosnia & Herzegovina is the 27th largest exporter of coal-fired energy in the world. Multiple organizations are warning about the dangerous rates of air polluting substances in many of the country’s larger cities. Youths in Bosnia & Herzegovina feel alienated from decision-making, making it hard for them to express their voice and concerns. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av våld i nära relationer ur ett globalt perspektiv - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Noor Al-Mofty; Sepideh Mashreghi; [2022]
  Nyckelord :Experience; global; partner; violence and women; Globalt; kvinnor; partner; upplevelser och våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor ses som ett allvarligt och omfattande problem runt om i världen. Såväl psykiskt som fysiskt våld kan påverka kvinnans livssituation. Förutom skador kan våldet förorsaka självmordstankar, ångest och depression. Sjuksköterskor har en betydande roll vid mötet med våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Circular Economy in Single-Use Medical Device Industry : Barriers, Enablers and Design Tool

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Akshat Jain; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Healthcare waste is on an all-time high with single-use devices being one of the largest contributors. With the onset of Covid-19, this issue has become highly visible and has led to global concerns being raised around the environmental footprint of the healthcare sector and the need to reduce the waste generated by shifting away from single-use devices. LÄS MER

 5. 5. Att leva med avancerad hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Hjelmaeus; Anna Rundqvist; [2022]
  Nyckelord :Advanced Heart Failure; Literature Review; Patients; Patient-Centered Care; Experiences; Avancerad hjärtsvikt; Litteraturöversikt; Patienter; Personcentrerad vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är ett komplext syndrom med hög morbiditet och mortalitet – och som blir allt vanligare världen över. Avancerad hjärtsvikt kan ha betydande konsekvenser för patienten. Ur denna synvinkel ville vi ta reda på hur patienter med avancerad hjärtsvikt upplever sin situation. LÄS MER