Sökning: "Ekoteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade ordet Ekoteknik.

 1. 1. Jämförelse mellan trådlösa sensorer med fjärravläsning och konventionell mätning med totalstation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Henrik Jenssen; Christoffer Olsson; [2021]
  Nyckelord :Sencieve; Totalstation; Prisma; Mätteknik; Bergschakt; sensorer;

  Sammanfattning : Att ständigt utveckla, utvärdera och implementera ny teknik är en viktig delinom alla branscher och samtliga produkter skall bidra till ett effektivarearbetsflöde. Då mätteknik kan anses vara en av grundpelarna inom både bygg-, mark- och anläggningsbranschen är det således avgörande att även dennabransch utvecklas för att effektivisera processerna. LÄS MER

 2. 2. Boendekoncept baserat på eddan ”människan är människans största glädje” : En fallstudie – hur ska ett nytt bostadsområde i Åre utformas för att tilltala generationen 55+?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Carolina Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Urban planning; property development; generations; retirement homes; forms of living; relocation chain; neighbourhood effects; social sustainability; Samhällsplanering; fastighetsutveckling; generationer; seniorbostäder; boendeformer; flyttkedja; grannskapseffekter; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Samhällsplanering är en stor fråga med många olika perspektiv. I Agenda 2030 beskrivs två mål som är direkt applicerbara på samhällsplanering. Mål 3 innebär att alla människor, oavsett ålder ska ha förutsättningar för att leva ett gott liv med gott välbefinnande där mötet med andra människor är en viktig faktor. LÄS MER

 3. 3. Miljöcertifieringssystem BREEAM, LEED och Miljöbyggnad : en studie om byggbranschens verktyg för att kvantifiera miljöprestanda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Asma Jabar Thamir; [2021]
  Nyckelord :Miljöcertifieringssystem; BREEAM; LEED; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : Boverkets statistik visar att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent avmiljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Byggbranschen har en stor utmaning att minska sinmiljöbelastning och miljöcertifiering går ut på att den ställer högre miljökrav än vad Boverketsföreskriver. LÄS MER

 4. 4. Passivhuset Lönsamhet : En jämförelse mellan konventionellt byggda hus och passivhus ur ett ekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Fredrik Kjellberg; [2021]
  Nyckelord :Passivhus; Lönsamhet; FEBY;

  Sammanfattning : Ett passivhus är en byggnad som passivt värms upp av återvunnen värme som kommer från ventilationssystem, solen samt interna värmevinster. En kostnadsökning för att bygga passivhus uppstår på grund av den tjocka isoleringen och högre kvalitet på fönstren. LÄS MER

 5. 5. Användning av drönarteknik vid överlåtelsebesiktning av hus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Nicklas Hansson; Maria Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Drones; transfer inspection; Drönare; överlåtelsebesiktning;

  Sammanfattning : Syftet med följande examensarbete har varit att undersöka vilken effekt implementering av drönare har vid överlåtelsebesiktningar, samt om detta är praktiskt genomförbart. Svårigheter med att besikta yttertak på grund av rådande arbetsmiljöregler samt den betydande fallrisken det medför ligger till grund för detta arbete. LÄS MER