Sökning: "Ekvationer"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade ordet Ekvationer.

 1. 1. Analys av läromedel i matematik för elever i årskurs 3 : Med fokus på tidig algebra

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emelie Einarsson; William Alin; [2020]
  Nyckelord :Matematik; tidig algebra; årskurs 3; läromedelsanalys; variationsteori; likhetstecknet; aritmetik; ekvationer.;

  Sammanfattning : I den här läromedelsanalysen fokuseras kritiska aspekter samt variation i matematikuppgifter inom tidig algebra. Syftet med studien är att identifiera kritiska aspekter av tidig algebra i årskurs tre samt hur dessa kritiska aspekter behandlas i två olika läromedel med hjälp av variationsteorin. LÄS MER

 2. 2. Creating a Dynamic Model of a Gas Turbine in the MVEM Framework Using an Ellipse Compressor Model

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Edvin Hansson; [2020]
  Nyckelord :Gas turbine; Modeling; control;

  Sammanfattning : The legislations on greenhouse gas emissions are getting tougher and tougher every year. This drives the demand for energy efficient gas turbines with as low emissions as possible. This poses the challenge to manufacturers of constructing gas turbines with lessened environmental impact, but with maintained performance. LÄS MER

 3. 3. Optimering av framledningstemperaturen i ett fjärrvärmenät genom lastmodellering och simulering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Stina Eriksson; [2020]
  Nyckelord :district heating network; district heating; supply temperature; energy efficiency; load modeling; saving potential; fjärrvärmenät; fjärrvärme; framledningstemperatur; energieffektivisering; lastmodellering; besparingspotential;

  Sammanfattning : I Sverige är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen. Vatten värms upp i en fjärrvärmeanläggning och distribueras genom nedgrävda rör i marken, också kallat fjärrvärmenätet. LÄS MER

 4. 4. Monetära nyttor för buller och luftföroreningar vid ett reducerat lastbilsflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Guang Wen Chung; [2020]
  Nyckelord :Buller; luftföroreningar; trafikvolym samt samhällsekonomiska beräkningar för miljöeffekter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Helsingborg stad finns idag en önskan att använda mer hållbara transportmedel vid godstransporter. Staden har fem industrispår som används i liten utsträckning, mestadels av godstransportarbetet sker med lastbilar. LÄS MER

 5. 5. Numerical Solvers of the p-Stokes Equations with Applications in Ice-Sheet Dynamics

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Sebastian Myrbäck; Jonatan Risberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In glacier dynamics – i.e. the field of research concerning the movement of ice – intricate mathematical models are used to describe its motion. Ice can be considered as a highly viscous, non-Newtonian fluid, obeying a set of equations closely related to the well-known Navier-Stokes equations describing classical fluid mechanics. LÄS MER