Sökning: "El Hissi Aladdin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden El Hissi Aladdin.

  1. 1. ''Vem är jag? Jag har upptäckt att jag inte tillhör!'' En diskursanalys av hur ungdomar och elever upplever och lever med mellanförskap i Sverige

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :El Hissi Aladdin; Ali Yasmin; [2019]
    Nyckelord :Inbetweenness; Inbetweenship; Alienation; Reconciliation; Identity; Double consciousness; Identity formation; Vital questions; Mellanförskap; Innanförskap; Utanförskap; Identitet; Livsfrågor; Dubbelt medvetande;

    Sammanfattning : Betweenship, or inbetweenness, is a complex state of mind. Numerous stories about it arecurrently being shared and more are piling up by the minute. Inbetweenness exist in all socialclasses all over the world. LÄS MER