Sökning: "El och Måleri"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden El och Måleri.

 1. 1. Energianalys av målningsprocess för storskalig fordonsproduktion : En fallstudie på Scania CV i Oskarshamn

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Adam Stenmark; [2020]
  Nyckelord :Energikartläggning; Energieffektivisering; Målningsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utföra en energikartläggning på ett måleri för lastbilshytter för att undersöka åtgärder för en minskad energianvändning samt studera den internationella litteraturen inom energieffektivisering av målningsprocesser för att få en överblick på området. Energikartläggningen ska svara på frågan hur energianvändningen ser ut i nuläget. LÄS MER

 2. 2. Unga kvinnor inom mansdominerade yrken : En kvalitativ studie om sex stycken kvinnors upplevelser, erfarenheter och känslor i deras nuvarande eller blivande arbete inom ett mansdominerat yrke efter avslutande studier.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Evelina Öhgren; Jenny Iassu; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sex stycken kvinnors upplevelser, erfarenheter och känslor i deras nuvarande eller blivande arbete inom mansdominerade yrken efter avslutande studier. Syftet i denna studie är att få fördjupad kunskap om vilka faktorer som avgjorde valet av yrke, vilka reaktioner det fanns från närstående, vilka upplevelser de har av att ha arbetat inom ett mansdominerat yrke, samt hur deras framtidsplaner inom yrket ser ut. LÄS MER

 3. 3. Hur reducerar vi miljöpåverkan inom utbildning och yrkesliv? : En undersökning inom el och måleribranschen gällande strävan att nå hållbar utveckling för att lyfta in kunskapen i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Mattias Gustafsson; Johansson Johnny; [2012]
  Nyckelord :El och Måleri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER