Sökning: "Elaine Johansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elaine Johansson.

 1. 1. Butiksutformningens påverkan på organisationskulturen – En fallstudie av hur förändringar i Däckias butiksutformning kan påverka organisationskulturen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Katarina Johansson; Elaine Wendt; Nina Lemic; [2010]
  Nyckelord :butiksutformning; organisationskultur; personalens beteende; servicelandskap; förändringsarbete; däckia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: The store layouts affect on organizational culture - A case study about how changes in store layout at Däckia can affect their organizational culture Date: May 25, 2010 Level: One year master degree in Service Management, 15 credits Authors: Katarina Johansson, Nina Lemic and Elaine Wendt Advisors: Birgitta Olsson and Pia Siljeklint Key words: Store layout, organizational culture, employee behavior, servicescape, organizational change, and Däckia Object: Däckia Purpose: The purpose of this essay is to bring the two concepts, store layout and organizational culture, closer together. This by examining if, and in that case how, changes in the store layout can affect the organizational culture. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad av diabetespatienter med annan kulturell bakgrund än sjuksköterskans : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Susanne Svensson; Elaine Johansson; [2009]
  Nyckelord :Culture; diabetes; nursing; Kultur; diabetes; omvårdnad;

  Sammanfattning : Samhället blir mer och mer mångkulturellt och diabetes är en folksjukdom som blir alltvanligare. Sjuksköterskan vårdar patienter med olika kulturer och religioner och ställs då införutmaningar som att överbrygga språkproblem och göra sig förstådd, samt att anpassaomvårdnad av diabetes efter patientens kultur. LÄS MER

 3. 3. En varsam vandring från ohälsa till hälsa

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elaine Jerebko; Carola Johansson; [2007-05-24]
  Nyckelord :Varsam; Ohälsa; Hälsa; Begriplighet; Hanterbarhet; Meningsfullhet;

  Sammanfattning : Syftet är att visa på förmågan att finna vägar från psykisk ohälsa till hälsa. Varje kvinna har skildrat sin egen livsberättelse utifrån sin uppkomna ohälsa och vidare förmågan att kunna hitta tillbaka till en helad hälsa. Metoden som vi använder oss utav är kvalitativa intervjuer. LÄS MER