Sökning: "Elbil"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet Elbil.

 1. 1. Supercharge Your Journey : Mikrointeraktioner till er tjänst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anette Nordenson; Sofia Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :Microinteractions; Design Thinking; Activity-centered design; BEV; Supercharging; Mikrointeraktioner; Design Thinking; Activity-centered design; Elbil; Snabbladdning;

  Sammanfattning : För att klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är transportsektorn en viktig faktor då den svarar för nära en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. Användningen av energi från förnybara energikällor inom transport har ökat de senaste åren, med Sverige som bäst inom EU. LÄS MER

 2. 2. State of the Art inom batteriproduktion

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Diego Monteza; Vitalijs Sakelis; [2022]
  Nyckelord :Battery production; Battery manufacturing; Battery; Environment; Lithium; Cobalt; Streamlining; Electric cars; Batteriproduktion; Batteritillverkning; Batteri; Miljö; Litium; Kobolt; Effektivisering; Elbil;

  Sammanfattning : Denna State of The Art rapport handlar om den senaste elbilsbatteritekniken, batteritillverkning för elbilar, och miljöpåverkan av batterier. Inom elbils batteriteknik förklaras hur dagens batterityper ser ut när det kommer till den kemiska sammansättningen och förklaring på varför de batterityperna är aktuella nu och vilka batterityper som troligtvis blir aktuella i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Electric vehicles’ potential to provide flexibility services

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Celina Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :vehicle-to-grid; electric vehicle; flexibility services; battery storage; barriers to implementation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The automotive industry is undergoing an unprecedented transformation, and all actors along the value chain are affected. A company in the midst of this is Axess Logistics, which offers car logistics solutions to general agents and dealers in the Scandinavian market. LÄS MER

 4. 4. Köpintentionen vid införskaffning av en elbil : en jämförande konsumentstudie mellan Tyskland och Storbritannien, i samarbete med Polestar

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Albin Halling; Isak Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Technology acceptance model TAM ; customer experience; customer journey mapping; omnichannel; consumer behavior.; Technology acceptance model TAM ; customer experience; customer journey mapping; omnichannel; konsumentbeteende.;

  Sammanfattning : Skiftet från en bensindriven bil till en elbil är ett ämne som drastiskt accelererat under de senaste fem åren med motivation av miljömässiga fördelar. Detta skifte börjar inte bromsa in, utan snarare att fler konsumenter väljer en elbil framför en bil med en förbränningsmotor. LÄS MER

 5. 5. Smart and Sustainable Off-grid Housing Powered by Vehicle to Anything (V2X) : An exploratory study to understand the innovation readiness and feasibility for off-grid living powered by Vehicle to Anything (V2X)

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hanna Borgefeldt; Emma Svensson; [2022]
  Nyckelord :Off-grid; Vehicle to home; V2H; Vehicle to load; V2L; sustainable power generation; renewable energy; technology readiness level; electric vehicle innovation; Off-grid; Vehicle to home; V2H; Vehicle to load; V2L; hållbar kraftproduktion; förnybar energi; tekniksmognadsgrad; innovation; elbilar;

  Sammanfattning : For the EU to reach net-zero by 2050, an increased rate of renewable energy generation is needed. Off-grid tiny houses serve as a sustainable housing option as they are energy conservative, and their primary source of energy is renewable energy. LÄS MER