Sökning: "Elbussar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Elbussar.

 1. 1. Optimization of Infrastructure Investment for Decarbonization of Public Buses Through Electricity and Hydrogen : The Case Study of Umeå

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Maria Inês Rocha Jacob; [2022]
  Nyckelord :Electric buses; fuel cell buses; renewable energy sources; green hydrogen; EV charging stations; hydrogen refuelling stations; Sweden; Elbussar; bränslecellsbussar; förnybara energikällor; grön vätgas; laddningsstationer för elfordon; tankstationer för vätgas; Sverige;

  Sammanfattning : Battery electric vehicles and fuel cell vehicles, i.e. hydrogen vehicles, are promising alternatives to internal combustion engine vehicles to reduce GHG emissions from the transport sector. EV charging and hydrogen refuelling infrastructure is crucial to the deployment of alternative fuels in transport. LÄS MER

 2. 2. Elektrolysör på Kungsängens gård i Uppsala : Förnybar vätgasproduktion för ökad framställning av metan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alicia Carredano Robertsson; Emelie Nordin; [2021]
  Nyckelord :vätgas; elektrolysör; metanisering; vätgastank; bränslecell; biogasbuss; vätgasbuss; solceller; vindkraftverk;

  Sammanfattning : I Uppsala är elnätet hårt belastat vilket gör att den tillgängliga effekten är begränsad och varierar beroende på om det är höglasttid eller låglasttid. Ett sätt att förhålla sig till situationen är att ta fram energieffektiva lösningar och att bättre utnyttja de resurser som redan finns tillgängliga. LÄS MER

 3. 3. Trafikutveckling i mälarparken : En studie med hållbara förbättringsförslag till trafikplaneringen i Öster Mälarstrand i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Marwan Fadhilsson; Boel Hallström; [2021]
  Nyckelord :Öster Mälarstrand; Västerås; community planning; traffic; sustainability; pedestrian traffic; bicycle traffic; public transport; Öster Mälarstrand; Västerås; samhällsplanering; trafik; hållbarhet; gångtrafik; cykeltrafik; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Arbetet kom till av att det genom samtal med boende uppmärksammats problem i form av en sämre fungerande trafik i området Öster Mälarstrand i Västerås. Eftersom dessa problem kan anses ha en koppling till miljömässig hållbarhet, vore det intressant att undersöka hur lösningar kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling för detta område. LÄS MER

 4. 4. Smart charging of an electric bus fleet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Emil Färm; [2021]
  Nyckelord :Smart charging; Electric vehicle; EV; Electric buses; Bus depot; Electrification; Frequency regulation; FCR; Load balancing; Electrical power systems; Smart laddning; Elfordon; EV; Elbussar; Bussdepå; Elektrifiering; Frekvensreglering; FCR; Lastbalansering; Elektriska system; Elnät;

  Sammanfattning : Controlling the balance of production and consumption of electricity will become increasingly challenging as the transport sector gradually converts to electric vehicles along with a growing share of wind power in the Swedish electric power system. This puts greater demand on resources that maintain the balance to ensure stable grid operation. LÄS MER

 5. 5. Elektrifiering av Uppsalas stadsbussar : Lösningar för att hantera kapacitetsbristen i en växande region

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Vendela Bernström; Jonas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Batterilager; biogasmotor; bussdepå; depåladdning; elbussar; elektrifiering av kollektivtrafik; kapacitetsbrist; stadsbusstrafik.;

  Sammanfattning : Region Uppsala, who are responsible for the public transport in Uppsala county, are currently building a new city bus depot. Due to capacity shortage in the transmission grid to Uppsala, the operation of the new bus depot must be adapted to a limited power output. LÄS MER